Ap styrker seg i både nord og sør - Sp på retur

foto