Kokkemangel i Trøndelag, men stor økning i søkertallene

foto