Olaug Bollestad legger ikke skjul på at KrF er i en dypt alvorlig situasjon