NTNU-styret vil fortsatt samle campus, men gir Borten Moe klar beskjed om at de er bekymret

foto