foto
På Bakklandet bodde folk, det var småbedrifter og butikker her. Disse arkitektene tror dette blir idealet etter koronaen. Fra venstre: Markus Schwai, Jørgen Tellefsen Relling, Erik Frydenlund Hofsbro og Steffen Wellinger, alle Instiutt for arkitektur og planlegging Foto: Morten Antonsen

Slik har koronaen endret oss og livene våre