Fra torsdag 1. februar kan lærere igjen søke om å ta videreutdanning.

- Elevene fortjener det beste: Trygge lærere med solid kompetanse, sier den nye kunnskapsministeren, Jan Tore Sanner.

Fra 1. august 2025 må alle lærere som underviser matematikk, norsk og engelsk på barneskolen ha minst 30 studiepoeng i disse fagene. Lærere i ungdomsskolen må ha minst 60 studiepoeng i disse fagene for å nå regjeringens kompetansekrav.

Nord-Trøndelag sinker

- Jeg vil oppfordre lærere til å søke, og kommunen som skoleeier må følge opp, sier Jan Tore Sanner.

Regjeringen ønsker at kommunene skal sette opp farten slik at lærerne når kompetansekravene innen 2025, men i fjor var det kun 46 prosent av dem som søkte i Nord-Trøndelag som fikk videreutdanne seg. Det er den laveste andelen for alle fylker i landet.

- Altfor mange lærere mangler fordypning i de fagene de underviser i. Kompetanseløftet skal gi mer engasjerende undervisning, noe som igjen gir et godt og trygt sosialt miljø, sier Sanner og viser til forskning som viser at lærerens faglige fordypning har mye å si for elevenes resultater.

Strever med psykisk helse

Ungdataundersøkelsen og Elevundersøkelsen peker på at barn og unges hovedutfordring er psykisk helse. Lærere rapporterer om andre utfordringer enn de faglige sin hverdag.

- Hjelper fordypning i formelle fag mot økningen i psykiske helseplager hos barn og unge?

- Det er ingen motsetning mellom faglig kompetanse og et godt læringsmiljø. Den nye læringsplattformen fremhever at livsmestring og folkehelse skal være et grunnlag i alle fag, sier kunnskapsministeren.

Sanner viser til rapporten «Stress i skolen» utformet av Kunnskapssenteret for utdanning på bestilling fra Kunnskapsdepartementet.

- Denne viser at vi vinner på engasjerende undervisning hvor elevene føler seg utfordret. Elevene må oppleve et sosialt og trygt læringsmiljø. Arbeidsbelastningen må være jevn og prioritert. Og ikke minst er det viktig at skoleleder og lærere tar ansvar ved å utøve god ledelse, sier Jan Tore Sanner.

Er lærerne kompetente nok på dette området?

- Ja. De fleste er det. Og det må bygges et godt lag rundt elever som sliter. Livsmestring og folkehelse skal inkluderes i fagene. Dessuten er den store satsingen på skolehelsetjenesten og opptrapping av helsesøstre en viktig del av dette bildet, svarer Sanner.