Fylkesordføreren støtter dermed Statens vegvesen som i sin høringsuttalelse har en rekke krav før Overvik-utbyggingen ved Ranheim/Jakobsli kan starte.

I Sør-Trøndelag kommunes høringsuttalelse påpeker de utfordringene om å nå målet om nullvekst i trafikken når utbyggingen skjer utenfor etablerte kollektivårer, slik tilfellet er med Overvik.

Absolutt vilkår

Fylkeskommunen setter som absolutt vilkår at det settes av plass til kollektivfelt gjennom Overvik-området. Hvis ikke kommer fylkeskommunen til å levere innsigelse i saken, noe som innebærer at saken må oversendes Kommunaldepartementet for eventuell godkjenning. Ikke bare det: Fylkeskommunen krever at veien gjennom hele feltet opparbeides i en tidlig fase av utbyggingen. I planen har utbyggeren er det foreslått at veisystemer skal bygges gradvis, med start i sør, så i nord.

Ap har sammen med flertallet SV, Sp, KrF og De Grønne gått inn for dette på fylket. I Adresseavisen lørdag uttrykte Aps kommunalråd i Trondheim, Marek Jasinski, skepsis til kravet om kollektivfelt gjennom Overvik. Det er i tilfelle ikke første gang Ap skiller lag med Ap når det gjelder vei og kollektivtrafikk spesielt.

- Det er slutt på å bygge først

En ferierende Tore O. Sandvik bekrefter de klare kravene.

- For å oppnå målet om nullvekst, må vi gjøre ting i en annen rekkefølge enn tidligere. Det er slutt på den tida da man bygde først og tenkte på kollektivtrafikken etterpå. Skal det bygges, må det settes av plass og bygges kollektivfelt og sykkelvei først. Det er den eneste måten vi kan lykkes med nullvekstmålet på, sier Tore O. Sandvik og fortsetter:

- Hvis man ikke legger til rette for kollektiv, gang- og sykkel i et nytt utbyggingsområde, lempes belastningen om å redusere trafikk over på andre byområder, fastslår han.

- Betyr dette i praksis at Overvik ikke kan bygges?

- Nei, man kan bare bygge. Så lenge man gjør det med de forutsetningene vi setter. Vi må unngå en økning i biltrafikken.

- Kan prioritere Brundalsforbindelse

Fylkeskommunen er enige med Statens vegvesen i mer: Den såkalte Brundalsforbindelsen (fra IKEA-krysset til Jonsvannsveien) som skal avlaste trafikken i området, ikke minst i Moholt-krysset, anbefaler de er på plass samtidig som Overvik.

- Dere setter ikke som vilkår, men anbefaler at Brundalsforbindelsen skal stå klar først. Vil ikke det gjøre at utbyggingen blir sterkt forsinket?

- Ikke nødvendigvis. Det kan godt tenkes at den kan prioriteres innenfor Miljøpakken. Men da må Statens vegvesen slutte å kreve firefelts motorvei der. Dette er noe vi kan sette trykk på, og prioritere, om vi ønsker det.

- Er det foruroligende at det i planen ikke er tatt større hensyn til kollektivtrafikken?

- Det er det vi har høringsrunder til, sier Sandvik.