Vil plassere langtrekkende luftvernraketter i Trøndelag

foto