Søknaden viser til kommunelovens paragraf 15.2:

«Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet,» heter det i loven.

- Helsemessige forhold

Olsø begrunner søknaden med helsemessige forhold i familien. Aps gruppeleder Geir Waage sier det er en formalitet at søknaden godkjennes i bystyret nå på torsdag, og varsler samtidig noen rokeringer:

- Tom Christian Lindvåg går fra helse- og velferdskomiteen over til finanskomiteen der han tar over arbeidet som fraksjonsleder (som Rune Olsø hadde, journ.anm.), sier Waage.

Samtidig rykker vara Jørgen Knapskog opp som fast medlem av bystyret, og i helse- og velferdskomiteen.

Etterforskning pågår

Rune Olsø søkte også tidligere i år permisjon fra bystyret, da i forbindelse med et forslag om forbud mot betalt lobbyvirksomhet blant folkevalgte. Dette forbudet ble foreslått etter at Adresseavisen omtalte den såkalte Kystad-avtalen, der Olsø hadde en sentral rolle. Økokrim har startet etterforskning rundt hva som har skjedd i Kystad-saken, og etterforskningen pågår fremdeles.

Det ble aldri innført noe lobbyforbud, men bystyret gikk i september inn for et lobbyregister.