Adresseavisen fortalte mandag at Ap-topp og tidligere styreleder i Trondheim Kino, Rune Olsø, sammen med kinoen og den svenske godis-kongen Jacob Youssef har etablert Candy People Norway. Ifølge selskapets svenske eier har de ambisjoner om å bli en av de største godteriaktørene i Norge (se egen sak).

Frykter uheldig bilde

Etter Adresseavisens omtale av saken mandag, sier styreleder i Trondheim Kino, Geirmund Lykke, at styret må ta en ny gjennomgang av kinoens eierskap i Candy People Norway.

- Vi mener ikke at det er gjort en investering som er juridisk tvilsom. Men det er jo slik at livet ikke bare handler om hva som er på innsiden eller utsiden av lovverket, men også hva som er klokest i en situasjon. Om en ting er lovlig, betyr det ikke at man behøver å gjøre det. Som styreleder vurderer jeg nå om det er riktig at Trondheim Kino Utvikling skal være inne på eiersiden og sitte i styret til Candy People Norway, og jeg ønsker derfor at vi tar en ny runde på dette i styret i Trondheim Kino i mai. Vi ønsker ikke å skape et uheldig bilde av forretningsdriften til kinoen, sier Lykke.

LES OGSÅ: 20 000 færre kinobesøkende

- Når fikk dere vite om TKUs nye eierskap i Candy People Norway?

- Vi ble orientert om dette i styremøtet 27. oktober av styreleder i Trondheim Kino Utvikling (TKU), Arild Kalkvik. Da sa styret i Trondheim Kino veldig raskt ifra om at styremedlem i Trondheim Kino Utvikling, Rune Olsø, måtte gå ut av dette styret. Det rakk jeg ikke å formidle ham, før han sendte sin epost om å fratre samme kveld. Jeg ønsker ikke å spekulere i om noen andre kunne ha fortalt ham om styrets beslutning. Det er mulig han selv hadde vurdert at han kunne fortsette i styret, men melde seg inhabil i saker som omhandlet Candy Pepole Norway. Men for kinoens styre var ikke det tilstrekkelig. Vi ønsket ikke å etterlate et inntrykk av uklare roller og for tette bånd. Selv om Olsø meldte seg inhabil, er det lukkede møter – og det kunne bidra til spekulasjoner. Utover dette hadde ikke styret noen innvendinger til TKUs nye eierskap.

LES OGSÅ: Olsø sier han har tatt en stor risiko

- Er det uproblematisk at Rune Olsø går rett fra styret i Trondheim Kino Utvikling – til å opprette Candy People Norway, som så fremforhandler en avtale med Location, eid at Trondheim Kino Utvikling?

- Formelt sett er ikke dette problematisk. Olsø har gått ut av styret i TKU, og det gjorde han også når vedtaket om å gå inn i Candy People ble fattet.

- Vil dere på styremøtet i mai bestemme hvorvidt TKU fremdeles skal være inne i Candy People?

- Det vil jeg ikke forskuttere nå. Candy People har jo allerede inngått en treårig avtale med Location om salg av godteri, så vi har ikke hastverk. Men på bakgrunn av dagens sak i Adresseavisen, ønsker jeg at vi tar en ny gjennomgang av dette i styret.

- Er styret nå kritisk til at kinodirektøren sitter både i styret til Location – og i styret til leverandøren, Candy People Norway?

- Nei, jeg er ikke kritisk til dette, men dersom vi etterlater et inntrykk av uryddig forretningsdrift, er det viktig at vi tar en gjennomgang. Fram til nå har ikke dette vært noen juridisk gråsone, men det kan likevel være grunn til å la være å gå inn i enkelte forretningsområder selv om det er lovlig.

LES OGSÅ: Festglad kinosjef

- Uklarhet rundt rollene

Høyres Yngve Brox er nestleder i styret til Trondheim Kino, og han bekrefter at kinostyret var enig om at Olsø måtte trekke seg.

- Jeg kan bekrefte at et enstemmig styre bestemte at Rune Olsø måtte trekke seg som styremedlem i Trondheim Kino Utvikling da vi fikk kjennskap til at Candy People skulle opprettes. Styret mente at det ville være feil for Olsø å fortsette fordi det ville bli uklarhet rundt rollene, sier Brox.

Nestleder Brox sier han støtter styreleder Geirmund Lykke fullt ut i at saken må gjennomgås i neste styremøte i Trondheim Kino.

- Før denne behandlingen ønsker jeg ikke å si noe mer. Men det er klokt av Lykke å ta initiativ til en slik gjennomgang av saken.

LES OGSÅ: Kanonprisen trues av nedleggelse

- Klok avgjørelse

Rune Olsø fastholder at han trakk seg på eget initiativ.

- Jeg valgte selv å gå ut av styret da jeg fikk endelig bekreftet min deltakelse av selskapet der vi ville være partnere, og at saken var satt opp til styrebehandling i TKU. Dette går også klart frem av brevet jeg sendte til styret der jeg fratrådte (27.okt). Det stemmer ikke at Lykke, Brox eller Kalkvik var i kontakt med meg om dette før jeg valgte å tre ut, men jeg fikk en mail fra Lykke to dager senere (29.okt), der han skriver at han mente det var en klok avgjørelse. Jeg oppfattet derfor at det var bred enighet om at det var klokt at jeg fratrådte styret.

- De vil nå ha en gjennomgang av eierskapet i Candy People Norway. Vil du kommentere det?

- Jeg har stor forståelse for at Trondheim Kino AS, i likhet med andre, løpende gjør vurderinger av sine investeringer.

LES OGSÅ: Godterisjefen på kinoen fikk tre millioner i fjor