Denne saken ble først publisert i januar.

Adresseavisen har bedt fagmiljøet i Nav Sør-Trøndelag utarbeide en liste over de vanligste mytene rundt sykmeldingsordningen.

I tillegg til de konkrete misforståelsene rundt lover og regler som du kan lese om nedenfor, opplever Nav av og til at noen påstår at Nav tvinger syke folk i arbeid.

- Jeg tror noen folk har denne oppfatningen fordi forståelsen av hva sykdom er, har endret seg. Før skulle man være i ro når man var syk. Nå vet vi at man ofte kan bli bedre dersom man er i aktivitet og i kontakt med jobben, sier Nav-direktør i Sør-Trøndelag, Bente Wold Wigum.

Her kan du lese om syv vanlige misforståelser eller myter om sykemelding, basert på spørsmålsstillinger som Nav ofte får fra publikum:

Myte 1. «Når jeg er sykmeldt i 50 prosent, skal jeg jobbe kun halv tid.»

Svar: Nei, ikke nødvendigvis. Mange kan være på jobb store deler av arbeidsdagen, men klarer ikke å jobbe like effektivt som når de er friske. Da kan det være en løsning å være gradert sykmeldt. Man møter på jobb som vanlig, men får ta ting i sitt eget tempo. Graderingen må settes i en dialog mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og lege. Sykmeldingsgraden må reflektere det man produserer: Det betyr at dersom arbeidsevnen din beregnes til å være 50 prosent, må du være på jobb i så lang tid som du trenger for å få utført 50 prosent av den jobben du gjorde før du ble syk.

Myte 2. «Legen avgjør om jeg har rett på sykepenger.»

Svar: Nei. Legen skriver sykmelding, men Nav tar stilling til om denne gir rett til sykepenger.

Frem til i fjor har Nav så å si godtatt alle sykmeldinger, men Nav har varslet at de vil skjerpe denne praksisen. Torsdag ble det klart at Nav i Sør-Trøndelag nå endrer legers sykmeldinger hver eneste dag. Hver uke etterprøver de rundt 100 sykmeldinger, bare i Trondheim.

For å ha rett til sykepenger, må du dessuten være arbeidsufør på grunn av egen sykdom. Sykdom i familie, sorgreaksjoner, konflikter på arbeidsplass, økonomiske problemer, permittering, konkurs, skilsmisse og normal alderssvekkelse gir i seg selv ikke rett på sykepenger.

Myte 3. «Jeg kan reise på ferie til Syden mens jeg er sykmeldt.»

Svar: Nei, ikke uten å si fra. Du kan ta ut lovbestemt ferie og dra til utlandet når du er sykmeldt, men du får ikke sykepenger da. For å ha rett til sykepenger, er hovedregelen at du må oppholde deg i Norge. Reiser du utenlands, må du krysse av «ferie» på sykmeldingsblanketten. Sykepengene stopper da mens du har ferie og perioden for sykepenger forskyves tilsvarende.

Myte 4. «Hvis jeg blir syk på ferien, kan jeg oppsøke legen min når jeg kommer hjem å få sykmelding, slik at jeg får til gode de feriedagene jeg var syk.»

Svar: Nei, fastlegen kan ikke tilbakedatere en sykmelding. Du må oppsøke lege på feriestedet og få en attest. Når du kommer hjem, sender du attesten til arbeidsgiver og ber om å få utsatt de feriedagene du var syk. Arbeidsgiver kan eventuelt godkjenne egenmeldt fravær.

Myte 5. «Jeg kan sykmeldes via telefon.»

Svar: Nei. Legen skal gjøre en personlig undersøkelse av deg. I praksis kan dagen for telefonkontakt godkjennes hvis det ikke er mulig å få legetime før om en dag eller to.

Myte 6. «Jeg jobber ikke i en IA-virksomhet, så arbeidsgiver har ikke plikt til å tilrettelegge.»

Svar: Feil. Alle virksomheter i Norge har de samme kravene på seg til å tilrettelegge for tilbakeføring til arbeid, dersom det er mulig, eller å finne passende arbeid som den sykmeldte er kvalifisert for. IA-virksomheter har ikke større tilretteleggingsplikt enn andre.

Myte 7. «Jeg har uansett rett til å gå sykmeldt i ett år.»

Svar: Feil. Nav vurderer fortløpende om du fyller kravene til sykepenger. En renholder i Nordsjøen som av helsemessige årsaker ikke lenger oppfyller kravene til offshore-attest og dermed må på land, er ikke nødvendigvis arbeidsufør. Du kan ikke gjøre jobben du har, men du kan kanskje gjøre andre jobber.

- Plikter å sette seg inn i reglene

Nav-direktør Bente Wold Wigum sier alle som blir syke, plikter å sette seg inn i reglene:

- Man får et brev fra Nav innen fire uker, det er man pliktig å sette seg inn i. Så kan man kontakte oss på nett og telefon dersom det er noe man lurer på, sier Wigum.

Adresseavisen skrev fredag at det i april i år kommer norske en veileder som beskriver anbefalt lengde på sykmelding for hundre ulike diagnoser. «Beslutningsstøtten for sykemeldere» er laget på bakgrunn av regjeringserklæringen til den sittende regjeringen.

Nav-direktør Bente Wold Wigum sier alle som blir syke, plikter å sette seg inn i reglene. Foto: Espen Bakken