Nå gjør næringsdrivende i sentrum opprør mot forslaget og ber om en utsettelse av vedtaket. Det er særlig prosessen bak forslaget som skaper sterke følelser.

Trondheim Gårdeierforening, Samarbeidsgruppen Midtby’n og Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT), som totalt representerer 300 handelsaktører, gårdeiere og andre interessenter, har sendt en felles uttalelse til formannskapet.

Det som har skapt de skarpeste reaksjonene i de tre medlemsforeningene, er den totale mangelen på involvering fra handelsnæringen i sentrum.

- Som julekvelden på kjerringa

- Forslaget om å stenge Prinsenkrysset og Olav Tryggvasons gate for biltrafikk og redusere antall kjørefelt for biler over Bakke bru fra 2018, kom som julekvelden på kjerringa. Vi hadde ikke hørt et pip om dette prøvetiltaket fra noe hold, før vi fikk vite om forslaget gjennom Adresseavisen, sier næringspolitisk leder Børge Beisvåg i Næringsforeningen i Trondheimsregionen.

- Politikerne har fattet fire vedtak om Olav Tryggvasons gate de ti siste årene. Hvordan kan et slikt forslag komme som «julekvelden på kjerringa»?

- Det er korrekt at forslaget om å gjøre om Olav Tryggvasons gate til miljøgate har vært kjent i lang tid, men at det samtidig blir foreslått omfattende endringer av adkomster til Midtbyen, var helt nytt. Summen av de foreslåtte endringene i trafikkmønster og tilgjengelighet til Midtbyen for de ulike reisende, oppleves som så store og dramatiske for hele Midtbyen at næringslivet forventer at det gjøres adskillig mer omfattende vurderinger av effekt av tiltakene, før en igangsetter disse, sier Beisvåg.

Undersøkelser viser at 24 prosent av handelen i Midtbyen er bilbasert. Den bilbaserte handelen utgjør nær halvparten av all omsetning i Midtbyen.

En belastning for samarbeidet med kommunen

Reaksjonene fra medlemmene på forslaget har ikke latt vente på seg.

– Saken har skapt et høyt engasjement og vi har fått en rekke bekymrede henvendelser fra medlemmene, forteller Beisvåg.

De tre foreningene mener mangel på involvering i saken, er en belastning for samarbeidsklimaet med Trondheim kommune.

- Å legge opp til en beslutningsprosess om et så viktig tema, uten at vi verken er spurt eller har hatt muligheten til å komme med innspill, setter samarbeidet med Trondheim kommune på prøve, sier Beisvåg.

Foreningene understreker i brevet at «næringslivet har et ønske om å ha et godt samarbeid med kommunen når det gjelder viktige byutviklingssaker.»

- Når det gjelder Midtbyen, har næringsliv og kommunen et felles prosjekt med felles politisk vedtatt målsetting om å skape en økonomisk vital og miljømessig god Midtby. Det er etablert en styringsgruppe med medlemmer fra både kommune og næringsliv som har ansvar for å iverksette tiltak som bidrar til måloppnåelse, heter det i brevet.

ADRESSEAVISEN MENER: Privatbilene må vike når bussene skal frem

«En ren skinnprosess»

Foreningene retter skarp kritikk mot administrasjonen og Miljøpakken i Trondheim kommune.

NiT har i lengre tid trykket på Trondheim kommune for å få fortgang i arbeider med å revidere dagens gatebruksplan for Midtbyen fra 2007, og er nylig blitt invitert til å delta.

«At det da, før dette arbeidet er kommet god i gang, ønskes fra administrasjonen at det skal fattes politisk vedtak om adkomst inn til og kjøremønster i Midtbyen, kan ikke oppfattes annerledes enn at administrasjonens igangsatte arbeidet med revidering av gatebruksplan, slik politikere har bedt om, er en ren skinnprosess.» heter det i brevet.

- Først gatebruksplan, så beslutninger

- En gatebruksplan er en meget viktig forutsetning når det skal fattes vedtak om kjøremønsteret i sentrum. En slik plan må ligge i bunnen når politikerne skal beslutte hvordan trafikken skal reguleres. Da er det også mulig å se på konsekvensene av de ulike alternativene. Politikerne må begynne i riktig ende med gatebruksplanen først, og ikke ta avgjørende beslutninger om hvordan trafikkmønsteret skal se ut i framtiden først. Vi ber derfor politikerne utsette saken inntil saken er tilstrekkelig utredet og de involverte partene har fått uttale seg, sier Svein Erik Nordbotten, EC Dahls Eiendom, styremedlem Trondheim Gårdeierforening.

Kommentar: Sentrum stenges for privatbiler og jeg får klump i magen

Snur saken på hodet

Ett av argumentene fra Miljøpakken er at prøvetiltakene vil gjøre det mulig å høste erfaring om trafikkstrømmene i Midtbyen før metrobussen blir satt i drift fra august 2019.

De tre foreningene mener at det er å snu saken på hodet.

– Det må være hensynet til hva som er til beste for byen som må avgjøre hvilken løsning som blir valgt, og ikke hensynet til metrobussen, sier Fridthjov Brun, styreleder i Samarbeidsgruppen Midtby’n.

LES OGSÅ_Å holde metrobusstasjonene fri for snø og is vil koste 20 millioner kroner i året

foto
Trondheim Gårdeierforening, Samarbeidsgruppen Midtby’n og Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT) som representerer 300 medlemmer protesterer på forslaget om å stenge deler av Midtbyen for biltrafikk. Fra venstre Robert Klein, Kleinsgruppen, Hans Christian Møller ,Høyer, Børge Beisvåg, NiT, Torgeir Sølsnes, NiT, Svein Erik Nordbotten, EC Dahls Eiendom – styremedlem Trondheim Gårdeierforening, Fridthjov Brun, styreleder Samarbeidsgruppen Midtby’n, Jomar Asbøll, Trondheim Torg, Thor Arne Falkanger, Falkanger, Hans Klein, CosmoBogart, Jan Reimers, Reimers, Hilde Wedø, Carma, styremedlem Samarbeidsgruppen Midtby’n og Jon Ove Kulsetås, Retro – styremedlem Samarbeidsgruppen Midtby’n. Foto: Marthe Hårstad, Adresseavisen
foto
På Bakke bru kan et kjørefelt for bil bli gjort om til sykkelfelt på hver side av broen. Foto: VEGARD EGGEN
foto
Olav Tryggvasons gate kan bli stengt for all biltrafikk fra 2018. Foto: VEGARD EGGEN