Dette fortalte politiledelsen til trondheimspolitikerne da de møttes til sitt faste halvårlige møte onsdag denne uka.

- Saker mot laksenæringen er ressurskrevende, sier stasjonssjef Arve Nordtvedt ved Sentrum politistasjon.

- Oppdrettsbransjen er en ressurssterk bransje som mobiliserer, og det kan gjøre etterforskningen mer krevende for politiet. En del av disse sakene er komplekse og ressurskrevende og det kan være vanskelig å få fram fellende bevis. I likhet med andre typer saker ender noen av disse sakene med tiltale og straff, mens andre blir henlagt, sier Nordtvedt som forteller at politiet mangler fagkompetanse og er avhengig av andre etater som Mattilsynet og Fiskeridirektoratet.

- Mektig næring med gode advokater

På det halvårlige møtet med formannskapet i Trondheim går politiet gjennom kriminalitetsstatistikken. Der fortalte politiet at anmeldelsene for miljøkriminalitet har økt fra sju til 15. Det skyldes blant annet anmeldelsene fra Mattilsynet mot de to oppdrettsselskapene Måsøval og Lerøy Midt for brudd på dyrevelferdsloven på tre oppdrettsanlegg ved Frøya.

- Her møter vi en mektig næring som bidrar til mange arbeidsplasser i Norge. Bransjen har muskler som kan mobilisere gode advokater, sier Nordtvedt. Han sier at politiet må prioritere, men etterforsker disse sakene med de ressursene de rår over.

Oppfattet at politiet vegrer seg

Både varaordfører Hilde Opoku og formannskapsmedlem Jon Gunnes oppfattet at politiet vegrer seg for å gå inn i saker mot oppdrettsnæringen.

- Det er veldig alvorlig dersom politiet kvier seg for å etterforske oppdrettsbransjen for lovbrudd, sier Trondheims varaordfører Hilde Opoku (MDG). Hun deltok i det halvårlige politirådsmøtet.

Også Jon Gunnes (V) ble overrasket over det som kom fram på møtet med politiet.

- Jeg oppfattet at politiet vegrer seg for å gå inn i saker fordi de ofte ikke klarer å nå frem. Politiet sier at de ikke har så god kompetanse som bransjen selv har – og som bransjen fronter med toppadvokater. Bransjen er flinkere enn politiet, rett og slett. Og da har vi ikke satset skikkelig på å avsløre miljøkriminalitet, sier Gunnes.

- Jeg vil ikke si at vi vegrer oss, sier politistasjonssjef Arve Nordtvedt.

- Når de har oppfattet det slik, har jeg uttrykt meg uheldig. Vi har fått en egen dyrevelferdsgruppe og prøver etter beste evne å etterforske disse sakene, sier han.

- Ille om kapitalsterke krefter slipper unna

Varaordfører Opoku mener dette er ekstra ille siden oppdrettsnæringen blir utpekt som den nye oljen, det vi skal leve av i framtida.

- Det er alvorlig dersom kapitalsterke krefter greier å komme seg unna politietterforskning og straffeforfølgelse.

Opoku mener det er helt nødvendig at politiet etterforsker anmeldelser mot oppdrettsbransjen.

- Denne siste saken handler om dyrevelferd, men problemet med lakselus er mye større enn det. Det får alvorlige miljøkonsekvenser med rømming og forurensing. Det påvirker villaksen og resten av økosystemet, sier varaordfører Opoku.

- Skremmende målstyring

Ottar Michelsen (SV) var også på møtet:

- Politiet sier slike saker er krevende, blant annet fordi det settes så mye ressurser inn fra den andre siden, altså lakseindustrien. Skal politiet gå tungt inn i den typen saker, så må andre saker nedprioriteres, sier Michelsen.

Det som overrasket Michelsen mest under møtet med politiet onsdag, er målstyringen de er underlagt:

- Det er alvorlig og egentlig ganske skremmende at politiet sier rett ut at målstyring og ikke politifaglige vurderinger, blir lagt til grunn for hvilke saker de prioriterer. Dette viser at justisministeren faktisk ikke har tillit til at politiet selv evner å prioritere de sakene som er viktige.

Yngve Brox (H) er først og fremst glad for at politiet er så åpne:

- De tar laksesituasjonen veldig alvorlig, og jeg har full tillit til at de gjør jobben. Det er naturlig at dette er krevende saker, det gjelder jo også saker opp mot for eksempel oljebransjen eller finansnæringa, sier Brox.

Uvanlig at Mattilsynet anmelder

Mattilsynet har anmeldt to fiskeoppdrettsselskaper for brudd på dyrevelferdsloven etter et voldsomt luseangrep tidligere i høst på tre oppdrettsanlegg på Langskjæra og Fjølværet. De anmeldte selskapene er Lerøy Midt og Måsøval. Se pressemelding fra Mattilsynet her. (ekstern lenke)

Mattilsynets avdelingssjef Ivar Eiken slår fast at det er uvanlig at Mattilsynet politianmelder oppdrettsnæringen. Etter tilsyn på det tre lokalitetene har tilsynet varslet redusert produksjon i alle anleggene.

- Dette er alvorlig. Det er ikke rutinemessig at vi anmelder, sier Eiken. Han har tidligere sagt til Adresseavisen at fisken hadde store sårskader og var delvis oppspist av lus.

- Vi har behov for at politiet etterforsker og gjør noe med det. Målet vårt med anmeldelsen er å tvinge oppdretterne til å bli bedre på dyrevelferd.

Kommunikasjonsdirektør Are Kvistad i Sjømat Norge mener det er forståelig at bransjen møter politietterforskning med «gode advokater»:

- Jeg tror det handler om at det ofte er store selskaper og store verdier involvert, og selskapene er selvsagt opptatt av å ivareta sin rettssikkerhet. Det er jo forståelig, sier Kvistad.

Han sier politiet må behandle denne næringen som alle andre næringer:

- Dersom de føler at de mangler fagkompetanse, må de øke den, sier han.

Slik så laksen ut etter luseangrepene

foto
Spist av lus: Slik så laksen ut da mattilsynet besøkte anlegget til Lerøy Midt på Langskjæra utenfor Frøya.
foto
Alvorlig: Hilde Opoku (MDG) sier det er alvorlig dersom kapitalsterke krefter greier å komme seg unna politietterforskning og straffeforfølgelse. Foto: Rune Petter Ness
foto
Jon Gunnes (V) oppfattet politiet slik at de vegrer seg for å etterforske oppdrettsbransjen. Han sier bransjen rett og slett er flinkere enn politiet. Foto: Morten Antonsen
foto
Alvorlig: Ivar Eiken i Mattilsynet sier målet deres med anmeldelsen er å tvinge oppdretterne til å bli bedre på dyrevelferd. Foto: Rune Petter Ness