Sammen med resten av formannskapet fikk trondheimsordfører Rita Ottervik (Ap) tirsdag presentert en grundig gjennomgang av fire ulike løsninger for kollektivfelt i Elgeseter gate. Ottervik sier til Adresseavisen at hun vil sette seg bedre inn i evalueringen før hun konkluderer med hva som er best.

- Det vi har nå gir bystyret et godt grunnlag til å fatte en god beslutning. Sidestilte buss- og bilfelt har heller ikke vært utredet så grundig som dette før, sier Ottervik.

Kan bevare jugendhusene

Diane van der Meer fra Miljøpakken viste blant annet videografikk av gaten med midtstilt kollektivfelt og parallelle løp for buss- og biler. Politikerne fikk også presentert hvordan gaten blir med eller uten de bevaringsverdige jugendhusene.

foto
Formannskapet i Trondheim fikk tirsdag presentert en grundig gjennomgang av flere ulike alternativer for kollektivfelt i Elgeseter gate. Foto: Frank Cadamarteri

Gjennomgangen viser at det er mulig å lage løsninger som bevare jugendhusene Elgeseter gate 4, 6 og 30B, men dette er mer utfordrende i forhold til trafikksikkerhet, gir dårligere framkommelighet for alle trafikanter, samt gir inngrep i Elgeseter park. I presentasjonen fremgikk det tydelig hvordan en slik løsning førere til færre muligheter for å lage svingefelt.

LES SIGNERT: Store endringer i Elgeseter gate

Ottervik viser til at det nå vil bli en diskusjon om å bevare eller rive de verneverdige gårdene.

- Denne gjennomgangen viser at det lar seg løse med fremkommelighet også om gårdene bevares, sier ordføreren.

Behandles 6. desember

- Evalueringen viser at det ikke er store forskjeller i kostnader på disse alternativene. Vi må også bli enige med fylkeskommunen, om en løsning, sier Ottervik.

Saken om kjøresystemet for metrobuss i Elgeseter gate har i realiteten vært fastlåst siden i fjor høst. Flertallet i fylkesutvalget gikk 17. oktober inn for en midtstilt løsning. I Trondheim har partiene i bystyret ikke blitt enige, men bedt rådmannen komme med en utredning av midtstilt eller parallelle løp for buss og bil.

foto
Rangert som nummer to. Kollektivfelt på en side i Elgeseter gate rangeres først i en ny evaluering Miljøpakken har gjort for Trondheim kommune.

I prioritert rekkefølge er rådmannens innstilling nå som følger:

Alternativ 1:

Bystyret anbefaler at midtstilte kollektivfelt skal legges til grunn for videre arbeid med reguleringsplan for Elgeseter gate. Bygningene Elgeseter gate 4, 6 søkes ikke bevart i reguleringsarbeidet, mens Elgeseter gate 30b søkes bevart.

Alternativ 2:

Bystyret anbefaler at parallellført bussgate mot vest skal legges til grunn for videre arbeid med reguleringsplan for Elgeseter gate. Bygningene Elgeseter gate 4, 6 og 30b søkes ikke bevart i reguleringsarbeidet.

Nå skal bystyret behandle saken 6. september.

Små forskjeller

Konklusjonen i gjennomganger er at det er snakk om små forskjeller, men at det synes som om de to alternativene der de bevaringsverdige husene er revet, gir best resultat. Beregninger som er gjort gir ikke definitive svar på «hvorvidt midtstilt og parallellført konsept er best»" for trafikkavviklingen. Alternativ 1A, med midtstilt kollektivfelt synes imidlertid å være «noe mer robust enn de øvrige alternativene» med hensyn til trafikkavvikling, heter det i presentasjonen.

foto
Elgeseter gate i dag Foto: Terje Svaan

Parallellført løp gir noe bedre framkommelighet for buss, men noe større usikkerhet når det gjelder trafikksikkerhet og situasjonen på Elgeseter bru.

Senterpartiets Marte Løvik mener i likhet med Ottervik at det er for tidlig å konkludere uten å ha sett mer på saken og tallene som ligger bak. Hun viser til at det er snakk om en viktig, men svært komplisert gate, men er sikker på at bystyret kan komme frem til en god løsning

- Jeg må se nærmere på de to løsningene vi fikk se i dag. Synes begge har gode sider som vi må se nærmere på, skriver hun i en Sms til Adresseavisen.

Heller ikke Svs Ottar Michelsen vil tirsdag konkludere i saken.

- Det er positivt at det nå åpnes for å bevare en eller flere av jugendgårdene. Samtidig vil jeg si at det er trist at en knapt flertall i bystyret ikke også inkluderte en vurdering av sidestilt alternativ i denne rundt en, skriver han i en sms til Adresseavisen.

foto
Ottar Michelsen (Sv) er glad det kan være mulig å bevare jugendhusene i Elgeseter gate. Foto: Frank Cadamarteri

Vil ikke fraråde noen

I presentasjonen understrekes det at ingen av alternativene frarådes «med sikkerhet». Kostnadsmessig er det ikke vesentlige forskjeller mellom alternativene, ut fra dagens tallgrunnlag. Spørsmålet blir isteden om det skal bygges en kulvert for rør og fiber under gaten og hvor stor denne skal være.

Mens bussen får gode forhold viste Van der Meer i presentasjonen til at alle konseptene gir kø for bilene om dagens trafikkmengde fortsetter. Krysset med Klostergata pekes ut som spesielt vanskelig fordi bilkøen også kan skape problemer for bussene. I Klostergata og i Høgskoleveien kan det også danne seg køer.

Fremskrittspartiets Elin Marie Andreassen er derfor klar på hva hun mener.

- Frp har hele tiden jobbet for sidestilte felt og er heller ikke nå overbevist om noen av de andre alternativene. Det legges opp til omfattende ombygging av gateløp i ei gate som allerede trafikkmessig fungerer. Jeg er redd bystyreflertallet kaster penger etter et prosjekt som ikke gir noen vesentlige gevinster for den total trafikkavviklingen. Tvert imot kan noen av alternativene føre til vanskeligere trafikkmønster og dårligere fremkommelighet for bil, skriver Andreassen i en sms.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter