Gråkallen vinterparken med skianlegg og sykkelpark er vedtatt, erkjenner KrFs tre toppkandidater, Geirmund Lykke, Berit Kapelrud og Espen Agøy Hegge.

- Men det betyr ikke at Trondheim kommune skal bidra økonomisk. Tvert imot: Det vil være et svært viktig krav for oss hvis vi skal forhandle etter valget at Trondheim ikke forplikter seg til å bruke en eneste krone på dette prosjektet, sier varaordførerkandidat, Geirmund Lykke.

Prøv vår valgomat: Hvem er du mest enig med i Trondheim?

Ingen garantier

De tre KrF'erne er tydelig på at kommunen verken må bidra til anlegget eller stille garantier for lån. Og KrF krever at kommunen heller ikke skal betale for den bedrede adgangen som et anlegg under Gråkallen vil kreve. Gang- og sykkelvei langs Fjellseterveien mellom Ferista og Skistua, vil kreve store utlegg. Det vil også en stor parkeringsplass. Dette vil ligge som krav til en utbygging, og det må eierne av anlegget – tre idrettslag – selv sørge for, mener KrF.

- Men det er jo ikke akkurat Olav Thon som står bak, idrettslagene vil jo aldri klare dette?

- Nettopp, svarer Geirmund Lykke.

Det er de store partiene i bystyret som går inn for dette nye anlegget på byens sørside – Ap, Høyre og Frp. Mens de små går sterkt imot: KrF, Sp, Venstre, SV, Rødt og De Grønne.

- Ap vil vel ønske å holde denne saken utenom forhandlingene?

- Det tror jeg også. Og det er det vi skal sørge for at de ikke kan. Jeg kan ikke huske en sak det har vært så stor intern uenighet innad i koalisjonen om. Derfor er det veldig viktig for oss å få dette inn i en eventuell ny samarbeidsavtale, sier Lykke.

- Hvorfor er dere så imot dette anlegget?

KrFs grunner til å si nei:

Fordi vi har allerede har et skianlegg i Vassfjellet, som ligger bare minutter fra sørsiden av byen. Kommer dette risikerer vi at begge anleggene går konkurs.

Befolkningsveksten er veldig stor, Bymarka blir ikke større. En etablering av et slikt anlegg vil gi store inngrep i marka

Vi har ikke samme vinterklimaet som før

Viktige naturverdier ødelegges, biologisk mangfold er truet. Og vannuttaket for kunstsnøproduksjon vil kunne påvirke miljøet rundt Kobberdammen på en negativ måte.

Kjøreavstanden hit fra den delen av byen som vokser mest, vil være lang, og ligge langt unna kollektivårer

-Svært viktig spørsmål

- Hvor viktig er dette spørsmålet for KrF under eventuelle nye forhandlinger?

- Vi stiller ikke ultimatum. Men dette er et svært viktig spørsmål for oss. I tillegg til søndagsåpne butikker, sier KrF-toppen.

Les også: 24 timer på hjemmet

- Dere vil ikke la folk handle på søndager, og nå skal vi heller ikke kjøre på ski?

- Jo, søndagen skal jo nettopp kunne brukes til slike ting. Vi går inn for små rekrutteringsanlegg i nabolaget der folk bor. Og så har vi Vassfjellet som et regionalt anlegg. At vi er mot dette prosjektet, betyr ikke at vi er mot alpint.

- Vanskeligere å realisere

Arbeiderpartiets gruppeleder, Geir Waage, mener kravet fra KrF virker litt oppkonstruert i og med at reguleringsplanen er vedtatt med et solid flertall.

- Men KrF vil ha garantier i en eventuell ny for at kommunen ikke vil forplikte seg økonomisk. Det er vel ikke oppkonstruert?

- Heller ikke Arbeiderpartiet har gitt noen løfter om kommunale bidrag. Driftstilskudd vil ikke være veldig naturlig. Men en kommunal garanti, er selvfølgelig aktuelt, og der har kommunen brukt å stille opp for idrettslag. Men det må vurderes ut fra risiko. Dette kan vi selvsagt ta en diskusjon på om KrF ønsker å spille det inn under forhandlinger.

-Rimelig spesielt

- Hva med KrFs nei til kommunale bidrag til gang- og sykkelvei fra Feristen og parkeringsplass?

- Kommunen har interesse av å sikre trygg adgang til marka og parkeringsplasser, uavhengig av Vinterparken. Det handler om at enda flere kan ha tilgang. Det vil være litt spesielt å se gang- og sykkevei fra Feristen som tiltak bare knyttet til Vinterparken, mener Waage.

- Hvis KrF får gjennomslag, betyr det i praksis at det ikke blir noe av Gråkallen vinterpark?

- Det vil bli vanskelig å realisere, vil jeg tro - uten at jeg kjenner økonomien i de klubbene som ønsker å bygge.

- Dere måtte jo til borgerlig side for å få flertall for dette. Presset internt i samarbeidskoalisjonen mot å forplikte seg økonomisk kan bli sterkt?

- Sånn har det vært i all min tid i bystyret: At skillelinjene går mellom de store og de små partiene på enkelt felt. Men forhandlingene får vi ta etter valget. Vi ønsker en bred allianse og da må vi akseptere at flere saker kommer opp.

Les også: Så bred kan koalisjonen bli

- Hvor viktig sak er dette for Ap?

- Det er ingen prestisjesak for Ap. Det er en sak som er viktig for kommunens barn og unge. Det er ikke bare bortoverski som aktiviserer dem, påpeker Geir Waage.