Sammen med Nidaros-biskop Tor Singsaas og Høyres Frank Jenssen er han positiv til at private og sponsorer kan finansiere arbeid på Nidarosdomen. De tre er likevel enige om at statlige midler er viktigst.

- Det er klart at staten har et hovedansvar for det bygningsmessige, sier Jenssen.

Trenger penger

Onsdag ble det kjent at domkirkens restaureringsarbeider vil gå sterkere ut og fri til eksterne givere, privatpersoner, organisasjoner og sponsorer, for å skaffe midler til å gjennomføre flere store renoveringsprosjekter ved domkirken. Blant prosjektene som er nevnt er restaurering av taket og ny belysning i kirken. Dette er begge store prosjekter som vil koste flere titalls millioner kroner. Avdelingsdirektør Marie Louise Anker understreker overfor Adresseavisen at de ikke ser det som mulig å finansiere dette over normale budsjetter, som finansieres av de årlige overføringene fra staten og NDRs egen inntjening på konsulentvirksomhet overfor andre.

- Vanlig i andre land

Nidaros-biskop Singsaas viser til at det fins svært mange eksempler rundt om i Europa på at fond, legater og private går inn og støtter kirkebygg. Han understreker samtidig at det er viktig at staten ikke kutter bevilgninger.

- Det er nesten bare vi her i Norge som har hatt en katedral som i så stor grad er finansiert av det offentlige. Vi har vært i en heldig situasjon. Når restaureringsmyndighetene sier de trenger mer midler for å løse prekære problemer så synes jeg det er en god idé å jobbe mot eksterne sponsorer og givere. Det er greit med en blandingsøkonomi, sier Singsaas.

Både Singsaas og stortingsrepresentant Frank Jenssen i regjeringspartiet Høyre tror det vil være mulig å skaffe støtte fra private. Singsaas viser til at dette ble gjort da Vår Frue Kirke ble pusset opp. Bidragsyterne er presentert på en plakett.

Se til Sverresborg

- Det er klart at nasjonalhelligdommen er et nasjonalt ansvar. Men det er en styrke om flere blir engasjert. Jeg vil minne om at mange institusjoner, for eksempel Sverresborg Folkemuseum lykkes veldig godt med offentlig-privat samarbeid. Mye av det Sverresborg har fått til er gjort i samarbeid med eksterne samarbeidspartnere, sier Jenssen, som også kommer med et spark til de rødgrønne.

- Vi trønderrepresentantene fra Høyre har vist at vi står på for Nidarosdomen. Vi sørget for bevilgningen til orglet, som de rødgrønne ikke greide. Men dette er jo et vedlikeholdsetterslep som ikke er oppstått nå. Da er det en selvfølge at jeg som representant fortsetter og står på for Nidarosdomen.

Trenger oversikt

Krfs Geirmund Lykke sier han gjerne vil bidra som politisk døråpner mot Stortinget i saken. Han nevner også det nye orglet og sier Trondheim kommune bidro langt ut over det normale da det var snakk om dette. Han sier det derfor ikke står i første rekke denne gang. Nå må første punkt være å utrede prosjektene så godt at kostnadene er kjent.

- Det er en oppgave for staten å sørge for at taket på en så viktig symbolsk bygning er tett. Det er naturlig å utfordre regjeringspartiene på dette. Men det finnes folk med penger i Trøndelag. Når det gjelder lys kan det være fint å utfordre dem til å bidra, sier han.

Leder for kirke- utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, Trond Giske (Ap) har ikke besvart Adresseavisens henvendelser om saken.

foto
Trenger mer penger. Taket lekker og belysningen i Nidarosdomen er gått ut på dato. Derfor er Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider nå på jakt etter sponsorer og private givere som kan bidra med penger. Foto: RICHARD SAGEN
foto
Positiv. Biskop Tor Singsaas er positiv til at private kan bidra, men sier nasjonalhelligdommen Nidarosdomen må være statens hovedansvar. Foto: jens petter søraa
foto
Lær av Sverresborg. Høyres Frank Jenssen mener det er en styrke om flere kulturinstitusjoner greier å bygge opp offentlig-privat samarbeid. Han viser til Sverresborg Folkemuseum som et godt eksempel. Foto: Glen Musk, ADRESSEAVISEN