- At utvalget foreslår å flytte nærmere 5000 av dagens arbeidsplasser til fylkeskommunene bør ikke nødvendigvis bety at det bør være 5000 arbeidsplasser også i fremtiden. Jeg er helt sikker på at nasjonen klarer seg fint med færre byråkrater.

- Trøndelag bør gå foran

Det sier stortingsrepresentant for Frp, Sivert Bjørnstad etter at Ekspertutvalget vil legge ned Bufetat og fem statlige institusjoner. Oppgaver for 24 milliarder kroner skal flyttes fra staten til de nye fylkeskommunene. 4760 statlige årsverk kan bli berørt, også i Trøndelag hvor blant annet Siva, Imdir og Distriktssenteret har tilholdssted.

- Det vil nok bety det samme for Trøndelag som for alle andre fylkeskommuner. Man får noen ekstra arbeidsplasser innen forvaltning. Forhåpentligvis fører det til at man kan effektivisere og avbyråkratisere disse jobbene. Der bør Trøndelag gå foran, sier han.

Men aller helst ønsker Frp fylkeskommunen helt fjernet:

- At makt og myndighet flyttes fra statlige hender og ned til lokale beslutningstakere er grunnleggende fornuftig. Vi er mot det regionale, fylkeskommunale leddet, så helst burde de fleste av disse oppgavene vært fordelt til kommunene. Det er det imidlertid ikke flertall for på Stortinget, og da er dette nest beste løsning, sier han.

foto
Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland sammen med utvalgsleder, professor Terje P. Hagen, Universitetet i Oslo (til høyre) Foto: Simen Granviken

Frykter sterke motkrefter

Tore O. Sandvik mener forslagene er «veldig rett».

- Hvis Stortinget følger opp vil vi få mer effektiv forvaltning, mer igjen for pengene og gjort flere oppgaver med større trykk uten å ansette folk. Rapporten vil føre til økt konkurransekraft for næringslivet og det blir enklere å bygge gode lokalsamfunn og ikke minst bevare spredt bosetting, sier han.

Han mener det nærmest er historisk at det foreslås å fjerne statlige etater, men fylkesordføreren frykter sterke motkrefter de neste ukene og månedene.

- Mange ønsker at alt skal legges til Oslo. Men resten av landet må si fra at vi ikke kan holde oss med ineffektiv stat for å tilfredsstille maktgjørerne i hovedstaden, sier han.

- Ingen mister jobb

Venstres stortingspolitiker André N. Skjelstad sier forslaget er spennende.

foto
André N. Skjelstad (V) Foto: Roald, Berit, NTB scanpix

- Etter at vi fikk gjennomslag for nye regioner betød det nye oppgaver. Vi kom i fjor med en klar bestilling på hva dette skulle inneholde, og ekspertutvalget skulle komme tilbake. Vår intensjon har hele tiden vært å flytte oppgaver nærmere innbyggerne og flytte tyngre oppgaver fra stat til regioner. Det har vi vært krystallklare på. Nå blir sikkert ikke alt dette vedtatt, men det blir en spennende og omfattende høring, sier han.

- Vil forslaget bety at folk mister jobben?

- Nei, det vil være gode prosesser rundt dette. Men flytting må påregnes, sier han.

Ikke flytte for å flyttingens del

Stortingsrepresentant for Høyre, Mari Holm Lønseth er skeptisk til flytting av statlige etater.

- Vi må sørge for at oppgavene utføres der de gir best tjenester til folk og næringsliv. Blir ikke tjenesten bedre, så ønsker vi ikke flytte dem. Intensjonen er at regionene skal kunne overta flere oppgaver som skal gi bedre tjenester til folk og næringsliv, og mer makt nærmere folk, sier hun.

foto
Mari Holm Lønseth (H) Foto: Håvard Jensen, Håvard Haugseth Jensen

- Hva tenker du om at Siva foreslås kuttet?

- Hensikten med Siva er blant annet å bygge nettverk mellom gründere landet over og knytte innovasjonsmiljø sammen, også på tvers av regioner. Det er absolutt ikke sikkert regioner vil kunne gjøre dette like godt som et nasjonalt foretak. Vi må ikke la funksjoner som fungerer godt bli flyttet bare for å gi regionene nye oppgaver, sier hun, klar på at hele forslaget ikke blir vedtatt.

Quiz: Trøndelag får ti nye kommuner som følge av kommunereformen så langt. Sju har bestemt nytt navn. Vet du det?

Bestemme jernbanerutene

Rådmann i Trøndelag Fylkeskommune, Odd Inge Mjøen mener forslaget er som forventet.

- Kanskje litt lenger enn forventet når det gjelder barnevern og familievern. Men innenfor områdene næring og kultur er det gledelig. Det er betydelige overføringer som er foreslått fra staten til fylket innenfor kultur. Det er bra for oss og for kulturlivet. Nå kommer lokale og regionale politikere tettere på, og søknadsveien for tilskudd blir kortere, sier Mjøen.

Han hadde da Adresseavisen snakket med ham ikke gått detaljert gjennom hele rapporten. Men ser blant annet at fylkeskommunen får ansvar for kjøp av ruter til Trønderbanen.

- Det vil si at vi har ansvar for å sette opp ruteproduksjonen. Vi har lenge ønsket å samkjøre togtrafikken med øvrig kollektivtrafikk så det er positivt, sier han, og legger til at det er for tidlig å si om dette fører til flere ansatte i fylkeskommunen.

Han skal nå lage en orienteringssak til fylkesutvalgets møte 6.februar, og 1.mars skal rapporten behandles i fylkestinget.

Følg Adresseavisen på FacebookInstagram og Twitter.