Til sammenligning var det bare 38 kommuner i Midt-Norge som bosatte flyktninger i 2011, opplyser Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi).

Etter at Fosnes kommune i Nord-Trøndelag i slutten av februar vedtok å ta imot ti flyktninger, er det kun Roan som gjenstår i Trøndelag - og i hele Midt-Norge.

Roan: - Ikke uvilje

Imdi har bedt Roan ta imot ti flyktninger i år. Kommunen har nedsatt et utvalg som vil utrede mulighetene for bosetting og integrering. Ifølge varaordfører og utvalgsleder Erik Jakobsen (Ap) mener utvalget at kommunen kan ta i mot fem flyktninger i første omgang. Saken skal avgjøres i kommunestyret før sommeren.

Roan-ordfører Einar Eian (H) sier til Adresseavisen at han føler seg trygg på at de kommer til å fatte et positivt vedtak.

- Hva tenker du om at dere er den eneste kommunen igjen i Midt-Norge?

- Jeg har ikke noen spesielle tanker rundt det, men jeg er ganske sikker på at vi kommer til å gjøre det løpet av året, sier Eian.

- Hva ser dere som den største utfordringen?

- Bolig, uten tvil. Vi kan ikke ta imot noen uten å ha et sted å gjøre av dem. Jeg har ikke registrert noen uvilje mot å ta imot, men det må være praktisk mulig.

Rekord

I fjor bosatte midtnorske kommuner rekordmange flyktninger: 1981 personer. I år blir tallet enda høyere, med 2790 flyktninger. Totalt skal 18 000 flyktninger bosettes i hele landet i år. Ukeadressa skrev lørdag om folkemøtet i Fosnes kommune, der flere tok til orde for å få barnefamilier til øya Jøa i Fosnes, der flyktningene etter planen skal bosettes.

- Vi forstår ønsket, men Imdi kan ikke garantere Fosnes kommune barnefamilier, sier regiondirektør Rune Schancke Foss ved Imdi Midt-Norge.

Han er svært fornøyd med at så godt som alle kommunene i Trøndelag og Møre og Romsdal nå har vedtatt bosetting. På landsbasis er det kun 26 kommuner som per 1. mars ikke hadde fattet vedtatt om bosetting.

Kommunene kan selv kan beslutte hvor mange flyktninger de vil ta imot, men ikke hvem.

- Frem til 2014 var det en annen sammensetning av flyktninger, med en god del kvinner og familier. Da kunne vi si til kommunene at blant disse ti flyktningene vil vi kunne tilby en eller annen familiekonstellasjon, med enslige flyktninger i tillegg. Men situasjonen i mottakene er nå slik at det stort sett er enslige, og veldig få familier. Hvis vi bosetter familiene i alle de små kommuner som ønsker dette, vil for eksempel Trondheim som skal ta imot 650 flyktninger i 2016, få nesten bare enslige. Vi har derfor anbefalt kommuner som gjerne vil ha familier, å ta imot noen enslige med familie i hjemlandet, slik at de på sikt kan få tilført barn og ektefeller, sier Schancke Foss.

foto
Engasjement: Rundt 100 personer møtte opp til informasjonsmøte om flyktninger i Fosnes kommune, tre dager før kommunestyret vedtok å ta i mot de første ti. Flere tok til orde for å få barnefamilier til kommunen med 630 innbyggere. Foto: Terje Visnes