Arne (102) har opplevd to av historiens verste pandemier: – Det er spesielt