Krever fartsgrense på 30 km/t ved alle skoler i Trondheim

foto