Kolliderte i forbindelse med forbikjøring: – Feilberegnet litt

foto