Fellesforbundet i Ørland og fylkesårsmøtet i Sør-Trøndelag Arbeiderparti krever oppgradering av dagens base. Alle pengene går til å bygge den nye kampflybasen.

- Store deler av bygningsmassen på Ørland stammer fra 1950- og 60-tallet. Oppgradering til en fullskala hovedflyplass med mer materiell og personell krever en betydelig oppgradering innen eiendom, bygg og anlegg, sier nestleder i Ørland Arbeiderparti Jens Maseng.

Krever oppgradering

Tomas Flønes, leder av Fellesforbundet i Ørland, sier at dagens organisering og infrastruktur for bakkevedlikeholdet krever en betydelig oppgradering.

Statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet sier at man først og fremst har behov for å få plass de investeringene som er en forutsetning for at de nye F-35 jagerflyene kan operere fra Ørland hovedflystasjon allerede fra 2017. Innfasingen av F-35 kampfly er avgjørende for den operative evnen i Forsvaret de kommende årene og er høyt prioritert.

Eldre bygningsmasse

- Vi ser også at det vil være behov for andre investeringer på Ørland hovedflystasjon i årene fremover. Forsvarsdepartementet vurderer jevnlig behovet for oppgraderinger og fornyelse av den eldre bygningsmassen som ikke er knyttet direkte til innføringen av nye kampfly, men som det er et behov for å videreføre inn i fremtiden, sier Øystein Bø.

Eksempler på dette er beskyttelse av basen, asfaltering av eksisterende rullebanesystemer, fornyelse av banelys, brannøvingsfelt, idrettshall, forsyningsbygg, boliger og mannskapsforlegninger.

- Samlet har vi per i dag identifisert fornyelsestiltak for om lag 2,510 milliarder kroner i perioden fra 2015 til 2027. Enkelte av fornyelsestiltakene er allerede iverksatt, som for eksempel asfaltering av og utskifting av banelys på eksisterende hovedrullebane, bygging av en ny mannskapsforlegning og etablering av nytt brannøvingsfelt, sier statssekretæren.

Mangler militære boliger

Han legger til at fornyelse av eldre bygningsmasse på Ørland må imidlertid også vurderes og prioriteres i forhold til det totale behovet for investeringer i bygg og anlegg i Forsvaret på landsbasis.

Jens Maseng fremholder at mange av bygningene på flystasjonen krever oppgradering, det mangler tilstrekkelig kapasitet, det mangler militære boliger og oppgraderte kaserner.

Tomas Flønes sier at dagens organisering av vedlikeholdet av alt bakkebasert utstyr som biler, luftvern og brann baserer seg på 60-tallets premisser. Flystasjonen har fått langt flere kjøretøy, men bygningsmassen for disse er ikke økt. Dette gir logistikkmessige utfordringer og er ikke kostnadseffektivt.

- Eneste effektive løsning på dette er et nytt bakkevedlikeholdsbygg, sier Flønes.

foto
Ørland hovedflystasjon: Statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet erkjenner at det vil være behov for andre investeringer på Ørland hovedflystasjon i årene fremover, ikke bare på den nye kampflybasen. Foto: jens petter søraa
foto
Bygg nytt: Tomas Flønes, leder av Fellesforbundet i Ørland, siert at bygningsmassen på Ørland hovedflystasjon fra 1950- 60-tallet trenger nye investeringer.
foto
Rust opp: Jens Maseng, nestleder i Ørland Ap, frykter at den eksisterende flystasjonen på Ørland vil bli forskjømt på bekostning av kampflybasen. Foto: GORM KALLESTAD