Klæbyggen er opptatt av skoleutbygging, idrettsanlegg, vei, kloakk, matjord og biologisk mangfold.

Mandag møtte politikere fra Trondheim og Klæbu innbyggerne til folkemøte. Spørsmålet var om klæbyggen syns det er rett eller ikke med kommunesammenslåing med Trondheim.

Og kulturhuset ble helt fullt. Det var satt ut 150 stoler og selv om det ble hentet flere stoler måtte de siste stå.

Her kan du lese intensjonsavtalen

Klæbyggen bestemmer

Dette er de ivrigste blant innbyggerne i kommunen som skal avgjøre om det blir en sammenslåing mellom Trondheim og Klæbu. Slik Adresseavisen oppfattet stemningen på folkemøtet er det få sterke motstandere av kommunesammenslåing. Folk var opptatt av om det blir skoleutbygging, om det blir halleie for idrettslagene i den nye kommunen, om noen tenker på det biologiske mangfoldet og de verneverdige myrene når Trondheim er på jakt etter næringsareal.

Folk i salen var også bekymret for at industriområdet på Tulluan blir bygd ut før veien blir utbedret slik at Tanem får enda flere lastebiler som skal kjøre tvers gjennom boligområdet. De vil sikre at bompengene blir brukt i Klæbu, er skeptisk til eiendomsskatt og syns det er bra at Trondheim har lavere kommunale avgifter enn Klæbu.

Folket i Klæbu avgjør

1. januar 2020 kan Klæbu være en bydel i Trondheim. Spørsmålet skaper lite engasjement i byen, men i Klæbu mister folk kommunestyret sitt, og den lokale makten blir flyttet til rådhuset i Trondheim. Det betyr at innbyggerne i Klæbu gjennom folkeavstemningen 9. mai har makt til å avgjøre om det blir en ny kommune. Særlig de partiene i Klæbu som er mest skeptisk til kommunesammenslåing, SV, Miljøpartiet De Grønne og Senterpartiet, lover å ta hensyn til flertallet i folkeavstemningen. I Trondheim derimot skal spørsmålet ut på det som blir kalt en målrettet høring.

Mandag 4. april skrev ordførerne under en intensjonsavtale om kommunesammenslåing mellom Trondheim og Klæbu. Mandag startet forhåndstemmingen før folkeavstemning i Klæbu.

- Bra avtale

Ordfører Kirsti Tømmervold (Ap) anbefalte klæbyggen å stemme ja. Hun har framforhandlet avtalen med Trondheim, behandlet avtalen i eget parti og i formannskapet og er sikker på at det er til det beste for Klæbu å bli en bydel i Trondheim. Sammen med Rita Ottervik (Ap) fra Trondheim presenterte hun intensjonsavtalen på folkemøtet.

Hun mener det blir vanskelig å opprettholde tjenestetilbudet til folket uten kommunesammenslåing og slår fast at Klæbu har fått til en god avtale med Trondheim.

Tømmervold sa at det er to kommuner som blir lagt ned og en ny blir opprettet, men hun understreker at kommunen skal hete Trondheim, rådhuset i Munkegata skal fortsatt være rådhus og kommunevåpenet skal være det samme som Trondheim har i dag.

Redd for lokaldemokratiet

Den største skeptikeren på møtet var Haldor Grendstad. Han har åtte år bak seg som senterpartipolitiker i kommunestyret.

- Jeg er veldig skeptisk med tanke på lokaldemokratiet. Klæbu har i dag 23 kommunestyrerepresentanter. Statistisk vil vi få 1,3 i den nye kommunen. Det sier seg selv at det ikke er det samme, sier Haldor Grendstad. Han er også kritisk til at han mener det skjer for fort, midt mellom to stortingsvalg.

- Det er et råkjør for å få slått sammen kommunene, sier han.

Kuriositet i Klæbu

Grendstad forteller at han er innfødt klæbygg i motsetning til mange andre i kommunen.

- Jeg er nesten en kuriositet. De fleste i Klæbu bare bor her, men har ingen identitet til kommunen. Derfor er også spørsmålet om kommunesammenslåing revnende likegyldig for mange i kommunen, sier han. Selv jobber han i Trondheim, men sier at kulturlivet det foregår i Klæbu der han spiller revy.

Mens Ingrid Skjøtskift fra Høyre i Trondheim sa det slik:

- Trondheim og Klæbu er en god match. Begge har mye å tjene på sammenslåing.

Hun tror Klæbu blir en god bydel med et tydelig sentrum og som kan hevde seg i den nye kommunen.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Ikke håp uten Klæbu på ja-siden

Blir mange eldre i Klæbu

Et av argumentene for kommunereformen er at det blir flere eldre. Klæbu har hatt en ung befolkning, men nå blir befolkningen eldre ifølge Alf-Petter Tenfjord fra fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Han regner med at det blir 241,2 prosent flere eldre over 80 år i 2040. I 2014 var 191 mennesker i Klæbu over 80 år.

I 2040 regner fylkesmannen med at det er 447 over 80 år. I sitt foredrag slo også Tenfjord fra fylkesmannen fast at Klæbu har tett kontakt med Trondheim. Svært mange av innbyggerne jobber i Trondheim. Ingen andre kommuner har så mange pendlere til og fra regionhovedstaden. En innbyggerundersøkelse viser også at klæbyggen bruker også kulturlivet og utelivet i Trondheim.

- Klæbu har vært modig, sa Tenfjord.

- Det er bare Klæbu som har satt seg ned for å snakke med Trondheim om kommunesammenslåing.

LES OGSÅ LEDEREN: Nå trenger kommunene ordførere som tar standpunkt

foto
Skeptikeren: Haldor Grendstad
foto
I panelet: Jon Gunnes, Paal Christian Bjønnes, Ingrid Skjøtskift og Jarle Martin Gundersen på folkemøtet. Foto: Frank Lervik, Adresseavisen