Før kveldens debattmøte møtte Adresseavisen tre engasjerte ungdommer fra miljø- og byutviklingskomiteen i Ungdommens bystyre i Trondheim. Ungdommene er fornøyd med dagens kollektivtilbud, og tror superbussene vil bli en god løsning for byen.

- Jeg synes at det er en veldig, veldig god ting med tanke på miljøet. Det er det nærmeste vi kommer en bybane uten å bygge en, sier komitéleder Tyra Joarsdottir.

Hun mener likevel at Trondheim bør begynne å se på mulighetene for en bybane i fremtiden.

- Det kommer til å være veldig dyrt, så jeg skjønner at det ikke skjer med en gang. Men det er noe som ville vært veldig miljøvennlig og lurt for byen.

Hyppige avganger

De tre ungdommene er bosatt i områder med hyppige trikk- og bussavganger. De mener det er en viktig forutsetning for å velge kollektivt foran bil.

- Jeg sjekker aldri på internett når trikken går. Det samme gjelder bussene. Jeg tar 5-ern og den går hvert tiende minutt, så det er ganske bra, sier Bror Ingdal.

- Jeg opplever også at tilbudet er bra. Jeg har aldri opplevd at bussen har vært så full at jeg ikke får være med, legger Oskar Gåsø til.

Han setter særlig pris på at han unngår lang ventetid før møter med Ungdommens bystyre takket være det gode busstilbudet. Joarsdottir opplever imidlertid ventetid i Midtbyen når hun skal reise fra Byåsen til Strindheim.

- Jeg er nødt til å gå av trikken og vente i nesten en halvtime på buss fordi tilbudet ikke er god nok der, sier hun.

På bakgrunn av dette vurderer hun å anskaffe scooter.

- Men samtidig vil jeg være miljøvennlig, og det går jo fint uten.

foto
Komitéleder Tyra Joarsdottir håper Trondheim kan vurdere en bybane. Foto: Terje Svaan

Trondheim som forbilde

For ungdommene er fokus på miljøet viktig i planlegging av fremtidig kollektivtransport. Selv om superbussene blir kostbare, mener de det er verdt prisen.

- Det er viktig at vi gjør folk som bor i Trondheim bevisste på miljøet, sier Gåsø.

Samtidig håper Ungdommens bystyre at andre storbyer vil se opp til satsingen på kollektivtransport.

- Det er jo en liten forskjell, selv om det kanskje ikke redder verden. Noen kan ikke gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Det er det jeg tenker, sier Joarsdottir.

Bilfritt sentrum?

Under kveldens debattmøte på Byscenen skal også mulighetene for et bilfritt sentrum diskuteres. Temaet har vært mye omtalt i mediene de siste årene. Et bilfritt sentrum vil si at privatbiler ikke kan benyttes i Midtbyen.

- Min tanke om det er at det ville vært kjempebra for miljøet. Det ville vært fantastisk om det hadde vært mulig, men jeg er usikker på hvor gjennomførbart det er, sier Joarsdottir.

Ungdommene mener bilbruken bør trappes gradvis ned, og at man på kort sikt bør vurdere flere gågater.

- Så kan man heller se på mulighetene for bilfritt sentrum etter hvert når det blir mer aktuelt, sier Joarsdottir. Samtidig understreker hun at sykler er et viktig satsingsområde.

- Vi ønsker at det skal være bedre tilgang til for eksempel bysyklene i byen. I tillegg til at man fortsetter å satse på bedre sykkelveier.

Les alle sakene om superbuss her.

foto
Miljøfokus: Bror Ingdal (14), Tyra Joarsdottir (16) og Oskar Gåsø (14) fra Ungdommens bystyre håper innbyggerne i Trondheim vil velge miljøvennlig transport som superbusser i fremtiden. Foto: Terje Svaan

Foretrekker kollektivt

I hverdagen til ungdommene blir bil sjelden benyttet, selv om deres foreldre har minst én bil tilgjengelig.

- Det er ikke så mange som blir kjørt til Midtbyen. De fleste vennene mine tar buss til skolen, forteller Joarsdottir.

- Og når folk blir kjørt så jobber foreldrene rett ved, eller så slipper de av barna på vei til jobb, legger Gåsø til.

Selv om behovet for bil er minimalt, planlegger ungdommene likevel å ta førerkort når de blir gamle nok.

- Hvis man på et tidspunkt skal bo litt unna en by så er det jo praktisk å ha. Det er ikke alle områder som har like bra busstilbud, sier Joarsdottir.

Men så lenge reiser med kollektivt er mulig, planlegger hun å fortsette med det.

Følg Adresseavisen på  Facebook ,  Instagram  og  Twitter .