Bruer høyt til værs over Høyskoleparken og Elgeseter gate og fire høyhus på ni, ti, elleve og tolv etasjer i en klynge mellom Elgeseter gate og Klæbuveien er forslaget de private eiendomsinvestorene kommer med til NTNU.

Slik mener de det er mulig å forbinde Gløshaugen med St. Olavs hospital uten å bygge i parken. Med bruene lager de også overgangen mellom Elgeseter gate og Gløshaugen terskelfritt og tilpasset rullestol.

Parkeringshus blir universitetsmidtpunkt

Bak eierselskapet Lincoln AS står blant andre Vegard Wollan og Terje Søbstad. De eier eiendommen som er kalt «Drosjenes» med adresse Elgeseter gate 21 og Klæbuveien 22.

Det gamle parkeringshuset til drosjene kan bli midtpunktet i det nye universitetsområdet som NTNU skal bygge ved Gløshaugen. De private eierne hadde først planlagt et hybelhus med plass til 228 studenthybler. Det ble stoppet av kommunen som før jul i 2017 la ned bygge- og deleforbud for eiendommen. Årsaken var planene om NTNU-campus i området.

foto
Terje Søbstad (T.V.) og Vegard Wollan er to av eierne i «Drosjenes» gjennom selskapet Lincoln. Dette er eiendommen sett fra Klæbuveien. Foto: terje svaan

I januar i år sa regjeringen ja til 92 000 kvadratmeter nybygg for NTNU.

Høringsrunde for planprogrammet

Nå har eierfirmaet Lincoln AS levert flere tegninger og skisser til hvordan «Drosjenes» kan bli en del av universitetet. Høringsinnspillene for planprogrammet er nå offentliggjort. Dette forslaget er ett av cirka 60 innspill NTNU og Trondheim kommune har fått til det nye universitetsområdet. Blant innspillene om å huske idrettsbygg og advarsler om å bygge i parken, ligger dette forslaget om fire høyhus og bruer på den ene tomta mellom Elgeseter gate og Klæbuveien.

NTNU skal bygge cirka 100 000 kvadratmeter med nybygg ved Gløshaugen. Lincoln har funnet plass til mellom 15 og 25 000 kvadratmeter i sine skisser.

LES OGSÅ KOMMENTAREN FRA TRYGVE LUNDEMO: På tide å krangle om høye hus

Hadde planlagt studenthybler

- Bakgrunnen er at vi kjøpte bygget i 2016 og jobbet et års tid med planene om studenthybler. På slutten av 2017 var prosjektet i ferd med å bli igangsatt. Da kom bygge- og deleforbudet fra kommunen. Det kom brått på oss, og vi sutret noen dager etterpå, sier Vegard Wollan. Han er en av de fem investorene bak selskapet Lincoln. Etter å ha sutret noen dager fikk de tenkt seg om:

- Vi skjønner at «Drosjenes» er en sentral brikke i en ny campus, sier han. De ser for seg å koble sammen St. Olavs hospital og Gløshaugen med nybyggene og bruer høyt til værs. Aller helst ser de for seg bru fra et nybygg på Shell-tomta i Elgeseter gate, over til deres nybygg på tomta etter «Drosjenes» og videre opp på Gløshaugen.

Les om hybelprosjektet som ble stoppet på grunn av campus her.

- Bruene må opp i høyden

- Med denne planen får vi også synliggjøre NTNU i byen, sier Wollan. Han og Terje Søbstad slår fast at NTNU-utbyggingen ved Gløshaugen er et av hundreårets viktigste byutviklingsprosjekter.

Søbstad sier bygningene må være høye for å få det de kaller for signalbruer høyt nok opp til å gi en naturlig overgang til Gløshaugenplatået og over Elgeseter gate. Den siste brua er mindre viktig enn brua over Høyskoleparken i forslaget deres.

- Vi må opp i høyden for å få til ei luftig bru til platået, sier Søbstad.

Mange diskusjoner gjenstår

- Vi hadde tenkt å bygge hybelhuset i fire-fem etasjer og ble satt litt sjakkmatt av byggeforbudet fra kommunen, sier Wollan.

- Men så kom vi opp med denne spennende og morsomme ideen.

De to sier de er åpne for å diskutere om NTNU skal kjøpe tomta fra Lincoln eller om de fortsatt skal eie, bygge og leie ut til NTNU.

Rostinvest er investeringsselskapet bak Lincoln. Selskapet betalte 83 millioner kroner for «Drosjenes» og har rundet 100 millioner kroner i kostnader og utvikling for eiendommen. Dersom NTNU ikke ønsker å bruke eiendommen og ideene deres til campusformål, regner de med å gå tilbake til den første planen om studentboliger på eiendommen.

foto

Kvidal: - Vi trenger fleksibel bygningsmasse

- Spennende, er alt Merete Kvidal som leder campusprosjektet i NTNU, vil si om forslaget fra eierne bak eiendommen «Drosjenes».

- Det vi trenger er en fleksibel bygningsmasse som passer til forskningssentrene våre, fagmiljøene og den flerfagligheten NTNU har som sitt varemerke. Vi trenger sammenhengende bygningskompleks som gjør det lett å bevege seg fra bygning til bygning, sier Kvidal.

- Er bruene høyt over Høyskoleparken der parken er som brattest en måte å binde sammen bygninger på?

- Det er åpenbart en måte å binde sammen bygninger på. Men hvor tilgjengelig og effektivt det vil være, må vi se mer på.

- Dersom det blir aktuelt å gå videre med disse ideene, er det da mest naturlig å kjøpe eiendommen eller leie?

Her kan du lese om «Drosjenes» og andre bensinstasjoner i Trondheim.

- Hovedstrategien vår er å eie bygningsmassen. Det gir oss best fleksibilitet. Men vi leier også og lever godt med å leie noe. I dag eier NTNU 70 prosent og leier 30 prosent.

I 2025 skal samlingen av NTNU i ett nytt universitetsområde i Trondheim være gjennomført, ifølge tidsplanen til NTNU campusutvikling.

Du finner alle høringsinnspillene her (ekstern lenke)