Her er stedene i Trøndelag med størst fare for kvikkleireskred

foto