Hun har den ukjente sykdommen som rammer én av ti kvinner

foto