Arbeidene som gjøres er omfattende og omfanget stort, noe som gjør dette til Midtbyens største byggeplass.

Trondheim kommune er i ferd med å ruste Torvet for de neste hundre årene. Infrastrukturen som bygges under bakken, skal legge forholdene til rette for handel, marked, arrangementer og uteservering.

Nye Torget vil ikke stå ferdig før i juni 2020, til en samlet kostnad på rundt 330 millioner kroner.

Fredag startet arbeidet med å støpe en ny teknisk kulvert eller tunnel, som skal på tvers over Torget under bakken. Kulverten bygges slik at all teknisk infrastruktur inne i den og i de fire underjordiske tekniske rommene skal kunne oppgraderes og vedlikeholdes i fremtiden.

Byggeleder Gunnar Klokkerhaug i Trondheim kommune opplyser at det skal legges nye ledninger for kloakk og overflatevann, vannledninger, fjernvarme og styringssystemer til gatevarme.

Legger 900 rør

Arbeidene er satt bort til entreprenørbedriften Søbstad AS. Anleggsleder Bjørn Storsve i Søbstad AS forteller at det skal legges ikke mindre enn 900 rør inn og ut av kulverten, som har en dybde på sju meter. Selve betongklossen er på fire ganger fem meter.

Utgravingsarbeidene startet i mai og støpingen av betongen kom i gang for en måned siden. 25 000 m³ masse skal graves ut og kjøres vekk fra torgflata.

- Meningen er at Olav Tryggvason-staten skal bli stående. På sokkelen er det satt på målepunkter for å sjekke at statuen står støtt. Så langt har det gått bra, sier byggeleder Klokkerhaug.

I overgangen mellom Torvet og Munkegata monteres et fordrøyningsbasseng med en kapasitet på 100 000 liter. Det er tatt høyde for at vi de kommende årene kan komme til å oppleve et stadig villere og våtere klima.

Veien åpner torsdag

I 2017 i Kongens gate vest ble et fordrøyningsanlegg for 30 000 liter vann bygget, samt en ny nettstasjon for Trønderenergi. Kongens gate fra Prinsens gate til Bersvendveita åpner torsdag for biltrafikk og fotgjengere. I august skal det plantes nye trær mellom Prinsens gate og Bersvendveita.

– Ved å bygge fordrøyningsbasseng er vi bedre forberedt på forventede endringer i klimaet med økt nedbør. Spesielt gjelder dette intense lokale regnskyll som vi har sett flere og flere eksempler på, sa prosjektleder for Torget, Marit Solum, da arbeidene i Kongens gate startet i fjor høst.

Under kraftig regnvær vil vannet samles i store betongrør under bakken og holdes tilbake til overvannet trygt og kontrollert kan slippes ut i avløpsnettet. Dette letter presset og trykket på avløpsledningene som i dag ikke har kapasitet til å ta imot alt overvannet ved store nedbørsmengder.

Ved å fordrøye eller forsinke vannet på denne måten reduseres faren for oversvømmelse i kjellere. Tidsperioden hvor avløpsvann i ekstreme situasjoner må gå i overløp i Nidelva eller havnebassenget vil også bli kortere.

Samler tekniske installasjoner

Alle tekniske installasjoner legges under bakken mot Kongens gate 18. Alt arbeidet under bakken skal ifølge Klokkerhaug være ferdig til jula 2019.

- Våren 2020 skal garnityren på plass. Det innebærer at bord og benker, blomsterkasser og parasoller skal plasseres ut, sier byggelederen.

Ifølge anleggsleder Storsve har de til nå stort sett klart å holde fremdriftsplanen. De har ikke kommet over spesielle funn, arkeologene gjorde en grundig jobb på forhånd. Men under gravearbeidene må det tas hensyn til eksisterende ledningsnett, og det er ikke alltid at kartet stemmer med terrenget.

Inn mot Svaneapoteket eller Sommergården pågår prøvestøping av drensbetong. Vannet skal kunne trenge gjennom betongen og ned i avløpssystemet. Hittil har betongen svart til forventningene. Det skal monteres varmerør over hele torgflata for å holde den fri for snø og is. Oppå betongen skal det legges skifer, og den vil bli limt fast.

Verneverdige bygninger

Klokkerhaug fremholder at det byr på store utfordringer å drive gravearbeider kloss inntil verneverdige bygninger som Hornemansgården og Svaneapoteket. De må gå forsiktig frem og unngå å komme for nært.

For øvrig er gravemaskinene utstyrt med GPS. På dataskjermen får gravemaskinføreren nøyaktig beskjed om dypt han kan grave.

På ni forskjellige steder rundt omkring på Torget legges det ned rør som skal frakte øl fra restaurantene og ut til torgflata. Ølet pumpes fra tanker og over til tappedisker ved uteserveringen.

Søbstad AS fra Trondheim vant i fjor oppdraget for de arbeidene som nå pågår på Torget i konkurranse med tre andre entreprenører. Tilbudet var på 142 millioner koner.

Best på pris og kvalitet

Ifølge prosjektleder Marit Solum ble Søbstad AS valgt fordi firmaet ga det beste tilbudet, både med hensyn til pris og kvalitet. Søbstad vant også den første anbudskonkurransen i september 2017, som omfatter første byggetrinn av rehabiliteringen av Torget.

Legging av naturstein utgjør over 10 000 m² med ulike steinvarianter. I hard konkurranse ble to bedrifter i Oppdal og en i Alta valgt til å levere skiferen. De tre er OppdalSten og Minera, som begge holder til i Oppdal, samt Altaskifer i Alta.

Det totale området som skal rustes opp, omfatter Kongens gate fra Prinsens gate til Nordre gate, noen arealer i Munkegata og hele Torget.

foto
Underjordisk: En teknisk kulvert bygges slik at all teknisk infrastruktur inne i den og i de fire underjordiske tekniske rommene skal kunne oppgraderes og vedlikeholdes i fremtiden. Foto: Finn Walther
foto
I full gang: Byggeleder Gunnar Klokkerhaug i Trondheim kommune sier at de omfattende gravearbeidene på Torget skal være avsluttett til jul i 2019. Foto: Finn Walther
foto
Teknisk kulvert: Anleggsleder Bjørn Storsve i Søbstad AS forteller at ikke mindre enn 25 000 kbm masse skal graves ut fra Torget. Hele Torget gjennomgår nå en omfattende forandring, der det meste skjer under bakken. Foto: Finn Walther