Byggherren Entra beskriver det 40 meter høye og 18 200 m² store bygget som et miljøbygg i verdensklasse.

Etter at Entra har sikret leietakere til halve bygget, stikkes spaden i jorden 1. april. Bygget skal stå ferdig 1. mars 2019.

Bygget blir på åtte etasjer pluss en mesaninetasje samt parkeringskjeller.

- Vi kan nå endelig sette punktum for planleggingen og starte byggingen av et miljøbygg i ypperste klasse. Dette blir verdens nordligste plusshus for kontorbygg. Det innebærer at vi ved hjelp av solceller vil produsere mer strøm enn bygget trenger, sier administrerende direktør Arve Regland i Entra ASA.

Skanska er hovedentreprenør og skal selv leie deler av bygget. En annen leietaker er IT- og kommunikasjonsbedriften Sopra Steria, som i dag er midlertidig leietaker i nabobygget, der Miljødirektoratet holder til.

Flere leietakere

Inntil videre er navnet på en tredje leietaker konfidensiell. Hvem dette er, vil ikke bli offentliggjort før i midten av februar. Regland opplyser at det totalt vil bli fire–seks kontorleietakere. I første etasje er det holdt av plass til utadrettet virksomhet som serveringssteder og butikker. Entra jobber med flere interesserte leietakere og regner med å ha alle kontraktene på plass før innflytting.

Bygget er tegnet av Snøhetta. Av de 18 200 m² er 15 700 m² kontor. I kjelleren kommer 2500 m² parkering, og blir en forlengelse av p-kjelleren under Miljødirektoratet.

- Dette blir et signalbygg, som skal kombinere noen av verdens høyeste miljøambisjoner med god byutvikling og spennende arkitektur. Vi ønsker å være med og utvikle byen. Sammen med våre partnere i Powerhouse-samarbeidet, er vi med på veien mot lavutslippssamfunnet, fremholder Regland.

Store forandringer

Området ved Brattørkaia har i løpet av de sju siste årene gjennomgått en betydelig forandring, fra et lukket industriområde til en levende bydel hvor byen møter fjorden.

Entra er i full gang med å bygge ny campus for Handelshøyskolen BI på nabotomten til Powerhouse. Når de to prosjektene står ferdig, vil utbyggingen av Brattørkaia være komplett. Da vil 2000 studenter og 5000 arbeidsplasser–til sammen rundt 7000 mennesker–ha sitt daglige virke på Brattørkaia.

Ikke mindre enn seks millioner mennesker vil passere området hvert år.

Powerhouse skal utnytte sol og sjøvann til oppvarming og kjøling. Bygget vil dekkes med 3000 m² solceller og på den måten produsere om lag 500 000 kWh fornybar energi hvert år.

Kan lade 200 elbiler

- Dette er mer enn dobbelt så mye energi som bygget selv forbruker til varme, kjøling, ventilasjon og belysning. Det fører til at bygget har et positivt energiregnskap gjennom hele livsløpet, inkludert all energi som går med til byggeprosess og materialer, opplyser Regland.

Han legger til at Entra har miljølederskap som en av selskapets strategiske pilarer. Powerhouse produserer så mye fornybar energi at man på en solrik dag vil ha kraftoverskudd nok til å kunne lade 200 elbiler. Entra ønsker å levere ren energi tilbake på det ordinære strømnettet og er i dialog med nettselskap og myndigheter for å kunne inngå en avtale om dette.

Konserndirektør Camilla Krogh i Skanska sier hun regner med at Powerhouse Brattørkaia vil skape stor interesse i byggenæringen, også internasjonalt.

Grønn bygging

- Vi skal bruke erfaringene vi har høstet fra våre andre Powerhouse-prosjekt og kompetanse innen grønn bygging til det fulle. Nå gleder vi oss til å komme i gang med byggarbeidene, sier Krogh.

Sjøgangen–gangbrua over jernbanen mellom Sentralstasjonen og Brattørkaia–vil få en forlengelse inn mot tredje etasje i Powerhouse. Derfra blir det en egen inngang til bygget. Området innenfor vil fungere som et vrimleareal. Her blir det en åpning i det ellipseformede taket.

- Foran bygget ut mot fjorden blir det et vitalt uterom, her kommer torget på Brattøra. Her møter byen fjorden. Vi skal ikke gjøre noe forsøk på å kopiere andre steder i Trondheim, sier Stine Hostad, leder for Entra i Trondheim.

Hun legger til at Brattørkaia vil få sin egen identitet. Forhåpentligvis vil folk finne området attraktivt også utenom ordinær kontortid. Stedet ligger ved byens viktigste kollektivknutepunkt.

Ivaretar siktlinjene

Arve Regland understreker at Powerhouse skal bli et tett og klimavennlig bygg, men samtidig forteller han at inneklimaet for dem som skal jobbe i bygget blir meget bra. Det blir også lysinnslipp fra flere kanter.

Bygget vil koste 370 millioner kroner eks. moms. Tomtekostnader kommer i tillegg.

Regland er ikke enig med kritikerne, som hevder at Powerhouse er med på å stenge for all utsikt mot fjorden. Bygget ivaretar siktlinjene. I forkant skal Trondheim Stasjonssenter bygges, med bl.a. 500 boliger. Også der vil det ifølge utbygger bli tatt hensyn til utsikten.

- Med Powerhouse vil Entra gi Trondheim et viktig bidrag. I dag står det en tomt ledig og venter på å bli bebygd. Skal man bygge nytt og fortette byen, kommer man ikke utenom at bygget for noen vil oppleves som at utsikten forringes. I stedet bør man se på det positive ved å bygge nytt, sier Regland.

foto
Signalbygg: Powerhouse blir byens nye signalbygg. Til venstre ligger Trapphuset, mens til høyre skal Trondheim Stasjonssenter bygges. Foto: Illustrasjon: Snøhettea/MIR
foto
Miljøhus: På taket på Powerhouse blir et areal på 2000 m2 dekket med solceller. Fasaden får 1000 m2 solceller. I det ellipseformede taket blir det en åpning fra tredje etasje. Foto: Illustrasjon: Snøhetta/MIR
foto
Kontorplasser: I Powerhouse kommer 500 - 600 arbeidsplasser. I første etasje er det satt av plass til kafe og butikker. Foto: Illustrasjon: Snøhetta/MIR
foto
Ellipseformet: Fra Sjøgangen kommer man inn til byggets tredje etasje. Der blir det vrimleareal med en åpning i taket. Foto: Illustrasjon: Snøhetta/MIR
foto
Byggeklart: Endelig skal planene for Powerhouse på Brattøra realiseres. F.v: Camilla Krogh, konserndirektør i Skanska, Arve Regland, administerende direktør i Entra ASA, Stine Hofstad, leder for Entra i Trondheim, Siri Steinbakk, prosjektsjef i Entra og Trond Krogstadmo, regiondirektør i Skanska. Foto: jens petter søraa, Adresseavisen