- Jeg har ferie, og har bare fulgt debatten fra sidelinja. Men jeg tenkte jeg ville fortelle hvordan dette vil påvirke oss som er vakthavende leger på sykehus, starter Basso.

Bakgrunnen for at hun bruker noen minutter av ferien sin på å si sin klare mening, er at ledelsen ved St. Olavs Hospital nå vurderer å effektivisere vaktbyttene mellom sykepleiere, og halvere rapporteringstiden mellom vaktlagene.

Dette har skapt massive reaksjoner blant sykepleiere ved St. Olav.

- Dette berører alle sykepleierne ved sykehuset, og det kan gå utover pasientsikkerheten og sykepleiernes arbeidsforhold, uttalte Kenneth Sandmo Grip, foretakstillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund ved St. Olav til Adresseavisen nylig.

- Støtte hverandre

Basso som er lege ved St. Olav og tillitsvalgt i Yngre legers forening er for tiden på ferie sammen med familien på Kreta, men klarer ikke helt å koble av. I mangel av PC har hun spilt inn en mobilvideo av seg selv på stranda hvor hun leverer sin klare mening.

Innlegget er lagt ut på yngreleger.no og lenket på Facebook-siden til Yngre legers forening, og er på kort tid blitt svært mye delt og kommentert.

- Det er en stund siden jeg fikk vite om dette forslaget, men nå har det toppet seg litt. Jeg mener det er viktig å si noe om dette også fra legehold, fordi dette også angår oss leger i veldig stor grad, sier Basso når vi snakker med henne på telefon.

Hun sier at det også er viktig å støtte sykepleierne:

- Sykepleierne har stått veldig alene i denne saken. Vi er et team med mange ulike profesjoner, og vi blir alle presset. Jeg synes vi må bli flinkere til å støtte hverandre, sier Basso.

LES OGSÅ KRONIKKEN: Sykepleierne er bekymret, slitne og frustrerte

Rammer pasientsikkerheten

I innlegget forteller hun hva som skjer når hun kommer på vakt og skal ha det medisinske ansvaret for fire- fem sengeposter: Da får hun en kort rapport om de sykeste av pasientene fra legen som går av vakt.

- Men jeg har egentlig ingen oversikt i det hele tatt over alle pasientene. For at jeg skal vite om de pasientene som ligger på alle sengepostene, er jeg helt avhengig av at sykepleiere har en god informasjonsflyt seg imellom. Ellers er det helt åpentbart at dette vil gå utover pasientsikkerheten, sier Basso.

- Det er sykepleierne som jobber på sengepostene som har oversikten over pasientene, og det er de som har kontroll. Det er kjempefarlig hvis en reduserer på informasjonsflyten mellom sykepleierne, sier Basso når vi snakker med henne.

Store variasjoner

Sykehusdirektør Nils Kvernmo sa til Adresseavisen tidligere i uken at 49 av 105 klinikker allerede har redusert rapporteringstiden fra 30 til 15 minutter, og at de nå vurderer om dette kan innføres over hele sykehuset.

- Utgangspunktet vårt er å se på om det går an å få en mer rettferdig fordeling av ressursene og en bedre utnyttelse av ressursene til beste for pasientene. Det er bestillingen fra styret, uttalte Kvernmo.

Basso påpeker at det er store forskjeller ved de ulike avdelingene, både i antall pasienter og hvor syke pasientene er.

- Det er sykepleiere på sengepost som er de eneste som vet om det er forsvarlig å kutte rapporttiden fra en halvtime til et kvarter. Selv om noen har redusert rapporteringstiden og det går bra i følge Nils Kvernmo, så betyr ikke det at det går bra over alt, sier Basso i innlegget.

- Slukker branner

Hun påpeker også at det ikke kan være slik at det er de som sitter langt oppe i hierarkiet som er best til å vurdere hva som er bra for pasientene.

- Jeg synes det er helt fryktelig hvis det er slik at sykepleierne føler at de blir fratatt god informasjonsflyt. Det vil gå utover oss legene hvis vi ikke har sykepleiere som er i stand til å si om pasientene er i ferd med å bli bedre eller dårligere. Og det går ikke an å motsi sykepleiere som  sier at dette vil gå utover pasientsikkerheten, sier Basso.

Hun påpeker at det er svært viktig at sykepleierne får mulighet til å gjøre den jobben de er satt til å gjøre.

- Vi som er medisinsk ansvarlig, er innom sengepostene for å gjøre forefallende arbeid og slukke branner. Vi er helt avhengige av sykepleierne, sier Basso.