Varaordfører og frontfigur til Miljøpartiet De Grønne (MDG) har hele tiden vært en tilhenger av storhall på Nidarø.

Tross kritikk fra de øvrige medlemmene i bystyregruppen, har hun holdt fast på sitt standpunkt.

Da Adresseavisen i august spurte alle i bystyret i Trondheim om storhallen burde ligge på Øya svarte Opoku ja, mens de fire andre fra MDG-erne svarte «vet ikke».

Opokus partikollega Jan Bojer Vindheim har i et Facebook-innlegg skrevet om storhallen på Øya at «Monsteranlegget vil utgjøre et irreversibelt og brutalt inngrep.»

Kursendring mandag kveld

Opokus kursendring i storhallsaken skjedde mandag kveld.

På et medlemsmøte for MDG i Trondheim ble det bestemt at partiet på bystyremøtet torsdag skal foreslå å utsette et endelig vedtak i storhallsaken.

Dersom utsettelsesforslaget faller, vil partiets bystyregruppe stemme sammen med Høyre, Venstre og SV i deres forslag om en videre utredning av Sluppen-alternativet for ny storhall.

- Vi mener at det ikke er prinsipielt riktig å vedta lokalisering av ny storhall nå. Det foreligger foreløpig ingen uavhengig gjennomgang av risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS-analysen) for Nidarø. Sluppenforslaget er etter vårt syn heller ikke godt nok utredet, sier Opoku.

Opokus endring av standpunkt får ingenting å si for utfallet av saken. Det er fortsatt et klart flertall i bystyret for storhall på Nidarø.

Debatt: Monsterhallen vil bli et skjemmende sår i Trondheims ansikt

I august: "Øya eneste reelle alternativ"

I slutten av august sa Opoku til Adresseavisen at "vi har fulgt saken nært over lang tid, og så langt har Øya vært eneste reelle alternativ".

Hun sa videre at "i partiet sier vi nå: Hvis noen klarer å finne et fullgodt alternativ, så vurderer vi det. Vi vil finne en god løsning, og så langt har Øya vært den beste.

Vi er ikke avvisende til alternativer, men det er mange forhold som skal på plass. Jeg mener en plassering sentralt i byen er en forutsetning, også må noen være villig til å drifte det. Så langt har bare Spektrum en slik vilje, sa Opuku.

Avviser ikke Nidarø som løsning

- Hvorfor har du snudd i storhallsaken?

- At vi går inn for å utsette saken, betyr ikke at vi avviser Nidarø som løsning, men at vi ønsker at politikerne skal ta stilling til de viktigste spørsmålene i denne saken i riktig rekkefølge. Dette har blitt en betent sak. Da er det ekstra viktig at alle er trygge på at vi har den informasjonen som er etterspurt. Vi vil være sikre på at alle sider av saken er vurdert, og at det blir tatt en korrekt avgjørelse. Ting må skje i rett rettefølge. Det vil alle parter være tjent med.

Vi synes ikke det er riktig å avgjøre en endelig plassering av storhallenfør vi har fått resultatet av en uavhengig gjennomgang av ROS-analysen som formannskapet har vedtatt. Det er viktig å få avklart alle spørsmålene som er reist omkring sikkerheten knyttet til Nidarø-alternativet.

- Dersom utsettelsesforslaget faller vil du og partigruppen stemme sammen med Høyre, Venstre og SV med deres forslag om en videre utredning av Sluppen.

Men rådmannen har avvist Sluppen som alternativt forslag fordi det ikke foreligger noen finansieringsplan?

- Når det er mulig å lage en finansieringsmodell som involverer Trondheim kommune på Nidarø, kan det også være mulig på Sluppen. En storhall i dette området er ikke utredet og det er ikke sikkert at kostnadene med å bygge en hall på Sluppen er så store som det er antydet. Partiet er innforstått med at dette er en komplisert sak og at det er mange hensyn som må tas. Det er derfor viktig at vi gjør det beste ut av det, sier Opoku.

Kronikk: Idretten må bryte tausheten

LES OGSÅ: Skal gå ekstra runde med risikoanalysen

Varaordfører Hilde Opoku (MDG) kommer ikke til å stemme for storhall på Nidarø. Foto: VEGARD EGGEN