Adresseavisen fortalte forrige uke at én av tre kvinner i Nord-Trøndelag er overvektig, ifølge den nye levekårsundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå (SSB). I motsetning er kun 19 prosent av kvinnene i Sør-Trøndelag overvektig, og landsgjennomsnittet ligger på 23 prosent.

Forskere fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) ved NTNU, er kritiske til måten disse tallene er formidlet på.

- Vi vet at SSB gjør en pålitelig jobb når de presenterer statistikken sin, og at de er nøye med å påpeke at noen tall kan være usikre. Men når tallene slås opp i media blir det ofte et veldig sensasjonelt preg over det, sier HUNT-forsker ved NTNU, Erik R. Sund til Adresseavisen.

Høyere utdanningsnivå i Sør-Trøndelag

Sund er også kritisk til at tallene fra SSB er basert på intervjuer hvor personene selv har oppgitt sin høyde og vekt.

- Da kan intervjuobjektene fort legge til eller trekke fra noen kilo. I HUNT møter vi og måler høyde og vekt på langt flere personer, som gir et mer realistisk resultat, sier Sund.

- Men selv om tallene er basert på intervjuer fra få personer, er forskjellen ganske markant mellom kvinner i Nord- og Sør-Trøndelag?

- Hvis tallene representerer virkeligheten, så tror vi at det er fordi det er høyere utdanningsnivå i Sør-Trøndelag enn i Nord-Trøndelag, sier han.

- Bør se på forskjeller innad i fylket

HUNT-forskeren mener dessuten at det å kun se på forskjellene mellom fylker er en avsporing.

- Vi bør heller se på de sosioøkonomiske forskjellene innad i hvert fylke, for eksempel utdanningslengde eller ulikheter mellom de mest velstående bydelene, og de fattigste, sier han.

Spesielt i Oslo har det tidligere blitt vist store variasjoner i helsetilstand. Blant annet viser en rapport fra Tidsskrift for Den norske legeforening i 2002, at dødeligheten for menn var 3,3 ganger høyere i den fattigste bydelen i Oslo, sammenliknet med den mest velstående.

- Om ikke så høye tall, så finner vi også slike forskjeller i Trondheim. Det er godt dokumentert at levekår påvirker helsa til folk, forteller Sund.

- Det er en bekymring

Selv om forskerne er kritiske til hvordan tallene fra SSB er formidlet, ser også de en voldsom utvikling i forekomsten av fedme i Nord-Trøndelag. Spesielt fra resultatene på de ulike HUNT-undersøkelsene.

I HUNT1, fra 1984 til 1986, hadde åtte prosent av menn i Nord-Trøndelag fedme, altså en BMI på over 30. I HUNT2, fra 1995 til 1997, var tallet økt til 14 prosent, og i HUNT 3, fra 2006 til 2008, var forekomsten hele 21 prosent.

Hos kvinnene har også tallene økt betraktelig. Fra 13 prosent mellom 1984 og 1986 til 22 prosent fra 2006 til 2008.

- Det er en bekymring, for dette har store helsekonsekvenser, sier Sund.

foto
Forsker ved Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, Erik R. Sund, er kritisk til måten media formidler helsestatistikk på. Foto: NTNU