Hedmark og Nord-Trøndelag er de viktigste elgfylkene i Norge. Fram til 1970-tallet fulgte fellingstallene i disse to fylkene hverandre tett, med Hedmark liggende litt over Nord-Trøndelag. Men siden har Hedmark opplevd store svingninger i tallene, mens Nord-Trøndelag har hatt stabil vekst.

Som i 2016 ble det felt flest elg i Steinkjer kommune i Nord-Trøndelag, med 868 felte elg. Steinkjer lå godt foran Trysil i Hedmark, der det ble skutt 610 dyr.

Rundt 800 i året

I Nord-Trøndelag har veksten i elgstammen og årlig jaktutbytte vært mer gradvis, og uten store tilbakeslag. Elgstammen i Nord-Trøndelag er i dag vesentlig tettere enn i Hedmark, og elgjegerne i trøndelagsfylket så i snitt dobbelt så mange elger per jegerdøgn i elgjakta høsten 2016 enn det jegerne i Hedmark gjorde.

foto
Mandag starter elgjakta. Her elgu med kalv fotografert i Trøndelag. 25. september starter elgjakta. Den varer frem til jul. Foto: NTB scanpix

I Steinkjer skytes det mye elg. Rundt 800 dyr i året. I år er det planlagt å ta ut 900 dyr. Det blir mange kilo kjøtt som skal tas vare på og bearbeides før det ligger på matbordet.

Les også: Kommentar: Nå skal elgen dø

- Vi har en av Norges mest produktive elgstammer i Steinkjer. Og vi mener vi har en god forvaltningsmodell som gjennomføres ved hjelp av seks gode valdledere og et godt samarbeid innen valdene, sier Linn Aasnes som jakter elg i Ogndal og er naturforvalter i Steinkjer kommune.

foto
Linn aasnes er elgjeger og naturforvalte ri Steinkje rkommune.

Les også: I år tar hun med minstejenta på jakt

- God modell

Fellingsprosenten er stabilt god med 50 prosent kalv, 25 prosent 1,5-åringe rog 25 prosent voksne dyr.

- Vi mener det er riktig å skyte kalv i stedet for halvannenåringer. Dette fordi det er vanskelig å bedømme om det er kvige eller voksen ku som kommer på post. Da er det lettere å skyte en fjorårsokse da den som regel har et såkalt sykkelstyre på hodet. Ved å skyte kalv er sjansen for 50 prosent avskyting fordelt på kjønn større, sier Aasnes.

Les også: Jakt også i Bymarka og Leinstrandmarka i Trondheim

Tror det blir mer ulv

Hun vil ikke påstå at Steinkjer er bedre enn andre til å forvalte sine jaktvald, men de har funnet en modell som passer godt for dem.

- Og så tror jeg nok at ulven i Hedmark spiller en rolle når det gjelder hvor mye elg det er å jakte på, sier Aasnes.

I Nord-Trøndelag har veksten i elgstammen og årlig jaktutbytte vært mer gradvis, og uten store tilbakeslag. Elgstammen i Nord-Trøndelag er i dag vesentlig tettere enn i Hedmark, og elgjegerne i trøndelagsfylket så i snitt dobbelt så mange elger per jegerdøgn i elgjakta høsten 2016 enn det jegerne i Hedmark gjorde.

Les også: Må overvåke dødelig sykdom i mange år

- Utfordringen med beiteskader og rovdyr er også mindre i Nord-Trøndelag enn i Hedmark, sier seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå (SSB) Trond Amund Steinset til ssb.no.

Selv om Nord-Trøndelag er yngleområde for bjørn, gaue og jerv og det er store tap til disse rovdyrene, er ulven foreløpig lite til stede og det virker inn i forhold til Hedmark. Linn Aasnes tro det vil bli mer ulv også i Nord-Trøndelag i fremtiden.

- Vi har kun hatt enkelte streifdyr innom her. Jeg tror det vil bli mer ulv i tiden som kommer, sier Aasnes.

Har du et bilde fra jakta eller en historie du vil dele med våre lesere? Send bilde og tekst til webred@adresseavisen.no