«Oppførselen har helt klart vært over streken for hva som er passende; spesielt med tanke på at dette var min lærer.»

Dette skriver varsleren om det som skjedde på en ekskursjon da hun var student. Hun skriver at det som skjedde var meget ubehagelig og skriver også at det ble drukket mye på denne ekskursjonen og i andre sammenhenger.

Varsleren skriver at det er mange år siden, men mener det fortsatt er aktuelt.

Universitetsavisa og Khrono har tidligere skrevet om de samme varslene.

Adresseavisen har fått delvis innsyn i dette varselet som ikke er behandlet ennå. Varselet kom til NTNU 7. august i år og blir betegnet som grovt.

Personalkonflikt

Adresseavisen har også vært i kontakt med vedkommende det blir varslet om. Han vil ikke kommentere varslene, men sier at han ikke har lest det siste varselet og har heller ikke fått lagt fram sitt syn. Han tror varslene kommer som resultat av en personalkonflikt han er i.

Det skal være en tidligere kvinnelig student som varsler om seksuell trakassering. Han var veilederen hennes for ti-femten år siden. Varsleren vil ikke at navnet skal bli kjent for den det blir varslet mot.

- Vi tar varselet på høyeste alvor, sier dekan Olav Bolland på Fakultet for ingeniørvitenskap (IV-fakultetet).

Dekan Olav Bolland, Fakultet for ingeniørvitenskap

Ikke akseptabelt

- Varselet er om hendelser langt utover det vi kan akseptere skal skje i en veileder-student-situasjon, sier Bolland. Han forteller at NTNU bruker et ekstern firma til å hente inn fakta rundt det som skal ha skjedd.

De fire andre varslene mot samme person er nå ferdigbehandlet. Det er funnet brudd på de interne retningslinjene i én sak om alkoholbruk for 16 år siden. Etter en vurdering av alvorlighetsgraden og fordi det er så lenge siden det skjedde, har det ikke ført til noen form for personalmessig reaksjon.

De andre varslene dreier seg om arbeidsmiljøforhold, upassende oppførsel og mye bruk av alkohol i ulike sammenhenger der veiledere og studenter er sammen. NTNU-ledelsen konkluderer med at det ikke har vært brudd på reglene, men anbefaler at NTNU etablerer interne retningslinjer for alkoholbruk. På Fakultet for ingeniørvitenskap er dette allerede gjort, og det er satt et tak på to enheter alkohol ved middager som blir arrangert utenfor NTNU. På NTNUs område skal det ikke serveres alkohol.

- For mye alkoholbruk i mange år

Dekan Olav Bolland slår fast at det har vært for mye alkohol i noen sammenhenger i enkelte miljøer på fakultetet. Det var han som tok initiativ til å stramme inn alkoholreglene på fakultetet.

- Det er eksempler på at det har vært for mye alkohol. Det er uheldig særlig når det er arrangement med studenter, sier Bolland. Ikke minst mener han det har vært mye alkohol på middagsarrangement betalt av eksterne bedrifter.

Bolland sier innstrammingen skjedde fordi han har vært opptatt av å redusere alkoholbruken i mange år.

- Det har vært en uheldig kultur i enkelte miljø på fakultetet gjennom mange tiår, sier han. Bolland mener det er spesielt i teknologimiljøet ved NTNU at det har vært mange sammenhenger der det har vært alkoholservering på NTNU-arrangement.

Metoo eller personkonflikt

Varslene Adresseavisen har fått innsyn i, handler enten om hendelser for ti-femten år siden eller de er av mer generell art der varsleren skriver om en kultur med mye alkohol på ekskursjoner, kursavslutninger og middager. I tillegg skriver varslerne om upassende oppførsel etter at veilederen skal ha drukket for mye.

Varslere skriver om åpen bar på mange arrangement med studenter og veiledere og at dette har vært praktisert de siste 20 årene. En av varslerne viser også til en artikkel i Adresseavisen fra november i fjor. Der står det at spørsmål om seksuell trakassering var utelatt fra en arbeidsmiljøundersøkelse ved NTNU.

- En del arbeidsmiljøer er ikke modne for å diskutere seksuell trakassering, sa koordinator for undersøkelsen til Adresseavisen den gangen. Det skal ha provosert folk til å varsle om det som har skjedd.

Noen mener varslene kommer nå på grunn av personkonflikt. Andre mener det skyldes metoobølgen sist høst og det omtalte intervjuet i Adresseavisen.

- Metoo har ført til større åpenhet til å påklage uheldige forhold, sier en ansatt ved fakultetet.

- Var ikke kultur for å varsle

Flere av varslerne skriver at de reagerte på at det var åpen bar på kursavslutninger, eksursjoner for studenter og bedriftspresentasjoner med middag. I ett av varslene Adresseavisen har fått innsyn i, heter det: «På eksursjonen vi hadde til ....., ble alkohol dekket av felleskassen, mens de som drakk brus måtte betale for dette selv.»

Varsleren skriver også at det er et problem når alkohol alltid er tilgjengelig og i ubegrenset omfang. Denne varsleren skriver også at vedkommende veileder var beruset store deler av den omtalte turen og at han oppførte seg ubehagelig. Det førte til at jentene forlot festen, ifølge dette varselet.

- Dette har det vært snakket om i mange år, men ingen har formelt varslet før nå. Tidligere var det ikke kultur for å varsle, sier én person vi har snakket med.