Avinorsjefen:- Det butter imot på alle kanter på Værnes

foto