– Lojalitet er noen ganger å si fra når det er nødvendig, sier Tajik i dette første intervjuet etter varslingene som endte med at Trond Giske trakk seg som nestleder.

I dette dramaet har Tajik bevisst trådt ut av skyggen fra partileder Jonas Gahr Støre. Først da hun, mens Støre og partisekretær Kjersti Stenseng hadde hendene fulle med å håndtere varslingene, la ut Facebook-meldingen 22. desember:

«For meg var varslene rystende lesning, både som menneske, nestleder og jurist.»

foto
Blomsterhilsenene har strømmet inn til Aps nestleder Hadia Tajik. Foto: Torgeir Strandberg/AFTENPOSTEN

Dernest da hun 2. januar trosset Støre og leste høyt fra varslene, selv om Giske ikke var til stede. Reaksjonene ble sterke, fra begge sider. Selv forklarer Tajik sine handlinger slik:

– Å være taus og dekorativ potteplante er ikke et handlingsalternativ for meg, sier hun til Aftenposten.

Ulike reaksjoner fra Ap-folk

– Hva slags reaksjoner har du fått etter at du valgte side i varslersaken mot Trond Giske?

– Jeg har fått mest positive reaksjoner, fra folk både innen og utenfor organisasjonen. Særlig kvinner på alle nivåer, med og uten verv, har uttrykt takknemlighet for verdistandpunktet som jeg har tatt. De mest kritiske har vel ikke tatt direkte kontakt, sier hun tiil Aftenposten.

– Hvorfor postet du Facebook-innlegget?

– Jeg la ut innlegget av to grunner: Enkelte av varslerne ga tydelig uttrykk for at de ikke opplevde at de ble tilstrekkelig ivaretatt. Selv om jeg ikke deltok i behandlingen, er jeg også ansvarlig for at Ap er et trygt sted. Jeg er ikke ansvarlig bare overfor våre 55.000 betalende medlemmer, men også overfor folk flest, som har respekt for åpenhet og gjennomsiktighet.

– Dernest opplevde jeg at det over tid var skapt inntrykk av at innholdet ikke var så alvorlig. Jeg vet ikke hvor mange varsler som kom eller innholdet i alle, men jeg kjenner innholdet i noen av varslene. Med den kunnskapen jeg hadde, var jeg ikke i tvil om at det var alvorlig innhold.

Var det straffbare forhold?

– Hvorfor skrev du som «jurist»? Var det et signal om at det er straffbare forhold?

– Det finnes noen rene krittstreker i samfunnet, blant annet lovverket. Jeg har tatt del i utformingen av en del av disse. Det var nødvendig for å vise at det er alvorlig innhold i en del av varslingene, sier hun og opplyser at Jonas Gahr Støre var orientert om innlegget.

Les også: Hitra-ordføreren: Usmakelig Facebook-innlegg av Hadia Tajik

– Straffbare forhold?

– Jeg kan ikke påta meg å vurdere det. Men med den kunnskapen jeg hadde, var det grunnlag for å si det jeg sa. Det finnes krittstreker for hva som akseptabel og uakseptabel adferd, sier Tajik.

foto
– Jeg er nødt til å gjøre det som er riktig uavhengig av om det styrker eller svekker meg, sier Aps nestleder Hadia Tajik. Foto: Torgeir Strandberg/AFTENPOSTEN

Valgnederlag, varslinger, samarbeidsproblemer i ledelsen, lekkasjer, konflikt mellom Youngstorget og Ap i Stortinget har nærmest lammet all normal politisk virksomhet i partiet siden valgdagen 11. september.

Les også: Hadia Tajik trosset Støre. Det har gitt henne nye venner og fiender

Tajiks handlinger fyrte opp ytterligere. Noen ble sjokkert over irregulær ordbruk og brudd på lojalitetsreglene. Andre ble gjenfødt i troen på at partiet mener alvor med likestilling og kampen for de svakeste.

Politisk styrket?

– Har dette styrket deg politisk?

– Det har jeg ingen mening om. Jeg er nødt til å gjøre det som er riktig, uavhengig av om det styrker eller svekker meg.

– Hitras ordfører karakteriserer Facebook-innlegget som «usmakelig»?

– Jeg tar et tydelig verdistandpunkt, og da må jeg tåle det. Det er en ærlig sak å mene det. Men jeg er uenig.

foto
– Jeg har fått mest positive reaksjoner, fra folk både innen og utenfor organisasjonen. Særlig kvinner på alle nivåer, med og uten verv, har uttrykt takknemlighet for verdistandpunktet som jeg har tatt, sier hun. Torgeir Strandberg/AFTENPOSTEN

– Hvem forsøkte å snakke ned alvoret i varslersakene?

– Jeg vil ikke peke på noen enkeltpersoner. Det er mer summen av inntrykk.

Les også: Ap-politiker står frem som Giske-varsler

– Hvilken kunnskap, eller egne erfaringer, har du med seksuell trakassering?

– Jeg har ikke behov for å dele personlige erfaringer. Men jeg har dessverre hørt om seksuell trakassering på ulike arbeidsplasser og gjennom venner og kjente. Det finnes dessverre tilfeller av maktmisbruk og seksuell trakassering hos oss i Ap.

Forholdet til Trond Giske?

– Hvordan vil du beskrive ditt forhold til Giske?

– Trond og jeg har samarbeidet godt om små og store saker som nestledere. Før det var vi aktive og engasjerte i samme parti. Jeg har respekt for Trond som politiker, sier Tajik.

Hun har ikke hatt kontakt med Giske siden varslene ble kjent.

Les også: Trond Giske mister plassen i Aps sentralstyre - Aasrud overtar som Aps finanstopp

– Når han kommer tilbake, er det viktig at han kommer inn i arbeidshverdagen vår på Stortinget de neste tre årene.

– Trond Giske har i alle år vært omtalt som dyktig, omstridt og med et stort personlig nettverk. Har du noe nettverk?

– Jeg kan ikke uttale meg om andres nettverk. Jeg har en åpen og transparent arbeidsform, og søker råd hos dem som enten har politiske eller faglige forutsetninger for å gi råd. Det er den arbeidsformen som ligger for meg.

– Så har jeg venner og fortrolige i partiet som alle andre som har vært med lenge. Men når politikk utformes, er det ikke jeg og vennene mine som skal gjøre det, men partiets organer.

– Har lysten til å leve et liv i toppolitikken dempet seg?

– Jeg tror ingen ble politiker for å drive med dette. Heldigvis er det veldig mange i organisasjonen som ønsker å drive med politikk, og vise frem politiske muskler.

Fremtidig partileder?

– Er du klar for å bli leder?

– Jeg tenker ikke sånn. Vi har en partileder jeg er veldig begeistret for, og som jeg jobber for.

Les også kommentaren: Hvorfor grep ingen inn tidligere?

– Ønsker du at Aps skal fortsette med to nestledere?

– Igjen: Det er partiorganisasjonen som avgjør det. Vi har erfaring med begge deler.

– Er lederparet Støre-Tajik bredt nok til å favne hele partiet?

– Vi er tre i partiledelsen, og vi er iallfall ulike personer, med ulik bagasje. Jeg fra en liten bygd, datter av to fremmedarbeidere, og Jonas som har hatt andre oppvekstvilkår i Oslo. Vi bærer ulik bagasje, har ulike stemmer og vi får brynt oss på hverandre. Det er noe av det fineste ved Norge – at vi med vår ulike bakgrunn sitter i samme partiledelse, sier hun.

Partiorganisasjonen bestemmer

– Overlever dere som ledelse et dårlig kommunevalget neste høst?

– Partiorganisasjonen bestemmer hvem som sitter i partiledelsen, sier Tajik til Aftenposten. Hun vil heller snakke om politiske saker og gjenreisningen av partiet:

– Det handler om politikk, og at vi har svar på de utfordringene folk opplever i hverdagen. Ett stikkord er «det nye arbeidslivet», hvor arbeidstagernes rolle og lønns- og arbeidsvilkår er under sterkt press, sier hun og fortsetter:

– I tillegg har vi den teknologiske utviklingen. Det legger press på deg når sjefen din er en algoritme. Hvem skal du da gå til når problemet er dårlig lønn og arbeidsmiljø? Vi ønsker å være i forkant i denne utviklingen, fremholder hun og lover:

– Dere skal få se et tøffere og tydeligere Ap i årene fremover i saker som arbeid, arbeidsliv, og at vår felles velferd ikke blir brukt til kommersiell utnyttelse og profitt.

foto
Jonas Gahr Støre millionæren fra Oslo vest og innvandrerdatteren Hadia Tajik fra Rogaland skal nå lede AP og stortingsgruppen. Foto: Rolf Øhman

– Kamp mot velferdsprofitørene?

– Ja, noen av dem er det. Vi skiller tydelig mellom private kommersielle og ideelle aktører. Jeløy-plattformen slår sammen de to ulike gruppene. Vi ønsker å få tilbake offentlig kontroll på en rekke områder, og innsyn i drift, feil og mangler, sier hun.

Forholdet til KrF

– Er målet å få KrF til å skifte side?

– Jeg vil mene at de får mest gjennomslag hos oss, og er en naturlig samarbeidspartner. Men KrF avgjør selv.

– Du har sagt at Ap må bli mer uskikkelige, frekke og rampete, hvordan merker vi det?

– Jeg tar på alvor tilbakemeldinger om at Ap var flinke i valgkampen til å svare på oppfølgingsspørsmål, men ikke hovedspørsmålet om hvorfor stemme Ap.

– Hva er svaret?

– Vi er partiet for dem som er i jobb, vil i jobb og de som vll skape et samfunn hvor vi tar vare på hverandre.

– Er noen partier uenig i det?

– Så mye som Høyre og Frp har avideologisert seg kan det godt hende at de vil hevde at de er enige. Men når vi ettergår politikken deres, ser vi at de ønsker mer konkurranseutsetting, mindre fellesskap, og mer velferd overlatt til egen lommebok, slutter hun.