I Melhus skal folk ta stilling til sammenslåing med Skaun eller ikke. Skaun derimot har tre valg: fortsette alene, slå seg sammen med Melhus eller bli en del av Orkdal sammen med Meldal, Snillfjord, Agdenes, Rindal og Orkdal. Skaun kommer uansett til å miste kommuneadministrasjonen dersom det blir sammenslåing.

LES OGSÅ: Nå kan Trøndelag bli forandret for godt

- Vi greier oss godt alene

- Nei, sier de fleste vi snakker med på en liten rundtur i Skaun og Melhus. De vi snakker med, legger vekt på at de har det bra i dag, kommunen greier seg godt alene, har god vekst, at det kan bli for langt til de som bestemmer og færre lokalpolitikere dersom kommunene slår seg sammen. I Skaun frykter flere at en sammenslåing med Melhus fort kan føre til sammenslåing med Trondheim. Orkdalsalternativet betyr en større kommune som kan være mer livskraftig på sikt. Men samtidig syns folk i Skaun at det er langt til Snillfjord og Rindal som også kan bli en del av Orkdal.

- Demokratiet blir fjernstyrt

- Stormannsgalskap, sier Jostein Willmann. Den tidligere proffsyklisten står på hjemgården sin i Viggja i Skaun. Her er han i ferd med å bygge opp sykkelbutikk og -verksted. Han driver med lakseutleie og tilbyr overnatting. I tillegg åpner han snart et selskapslokale vegg i vegg med sykkelbutikken i det gamle uthuset.

Willmann mener vi ikke kan fortsette som i dag med store enheter. Han er overbevist om at alle kommuner klarer seg godt alene. Men i utgangspunktet er han usikker på om han kommer til å stemme fordi han ikke tror folkeavstemningen kommer til å ha så stor betydning.

- Det er fullstendig galt med all denne sammenslåingen til store enheter. Menneskene forsvinner. Så blir demokratiet fjernstyrt av folk sitter langt borte og styrer og bruker penger.

- Skaun er best alene

På andre siden av veien, noen få meter nærmere Børsa, holder Liv Elin Lund til. Her driver hun garn og sybutikk i tillegg til gartneriet til mannen. Hun er heller ikke i tvil:

- Nei! Hvorfor være stor når man er lykkelig som liten? Skaun er attraktiv, har nye skoler og er i sterk vekst. Vi trenger ikke å slå oss sammen med andre, sier hun.

- Jeg har ikke noe forhold til Melhus og har nesten aldri vært på handel der. Dersom jeg skal på storhandel, drar jeg til Trondheim eller Orkanger. Men jeg vil heller ikke til Orkanger. Vi blir en utkant i den nye orkdalskommunen.

Heller Melhus enn Orkdal

- Nei, sier også Ingrid Tørhaug-Skagseth. Hun bor i Åsbygda, jobber på Heimdal og har nettopp stemt nei. Valget sto mellom Melhus og Skaun alene.

- Jeg tror vi klarer oss selv. Vi har stor vekst og har det greit som vi har det. Alternativet ville vært Melhus. Det ville betydd større kommune og bredere nettverk. Anne Tingstad fra Buvika er enig. Hun har stemt nei, men alternativet hadde vært Melhus.

- Vi hører mer sammen med Melhus enn Orkanger.

- Melhus er framtidsrettet

Lokalpolitiker Bjørn Hammer fra Buviklista derimot er helt klar på at Skaun må slå seg sammen med Melhus.

- Orkdal blir for stort og det blir for langt til utkantene i den nye kommunen, som Rindal. Nå må vi tenke 10-20-30 år fram i tid. Da må vi slå oss sammen, sier han og tror det blir tvang dersom de ikke gjør det frivillig.

- Melhus og Skaun er like kommuner som passer godt sammen.

På samme kafébord i Buvika i Skaun sitter Aud Halvorsen. Hun har mer tro på Orkdalsalternativet enn Melhus.

- Slår vi oss sammen med Melhus, blir Trondheim det neste, sier hun og skal stemme på Orkdal.

Melhuselever vil ikke ha Skaun

Men også i Melhus sier folk nei: På den videregående skolen møter vi en gjeng elever som alle har bestemt seg for å stemme nei. De er enige om at de klarer seg fint som selvstendig kommune.

- Vi får ikke samme nærheten til politikerne om vi blir slått sammen med dem som bor i Børsa og andre steder i Skaun. Vi har jo eget kommunestyret nå. Blir vi slått sammen kommer det til å bli færre kommunestyremedlemmer fra Melhus. Jeg vet ikke om det er like bra, sier Hanne Jensen. Hun sitter i ungdomsrådet og har tenkt mye på det.

Ordførerne sier nei

I begge kommunene sier ordførerne nei til å slå seg sammen med andre og mener de er godt i stand til å fortsette som selvstendige kommuner. De håper begge på god valgdeltakelse slik at de får tydelige råd:

- Vi er best tjent med å stå alene. Vi klarer oss godt som egen kommune, sier melhusordfører Gunnar Krogstad (Ap).

Spent på resultatet

I Skaun er ordfører Jon P. Husby (Sp) svært spent på valgresultatet mandag. I Skaun tyder mye på at det blir god oppslutning om folkeavstemningen. Det har vært mye folk på folkemøtene og mange er engasjerte. Ordfører Husby er innstilt på å følge folkemeningen og håper på et tydelig råd fra folket, men selv mener han det er en lite demokratisk reform:

- Den er styrt ovenfra og resultatet blir færre lokalpolitikere. I tillegg har de økonomiske tvangstiltakene fra regjeringen med det nye inntektssystemet ført til at mange har reagert negativt på reformen, sier han.

Både i Melhus og Skaun avgjør kommunestyrene spørsmålet om kommunesammenslåing 21. juni.

foto
Nei: Jostein Willman er ikke i tvil. Skaun har best av å fortsette som selvstendig kommune. Foto: jens petter søraa, Adresseavisen
foto
Nei: Liv Elin Lund driver garn- og sybutikk i Viggja i Skaun. - Skaun er attraktiv alene. Kommunen har nye skoler og sterk vekst, sier hun. Foto: jens petter søraa, Adresseavisen
foto
Nei i Melhus: Marte Johansen Riseth, Hanne Jensen, Robin André Wæraas, Simen Basmo, Malene Torve Branem og Kristine Aagesen er alle elever på Melhus videregående skole, skal stemme mandag og mener at Melhus greier seg best alene. Foto: jens petter søraa, Adresseavisen