Regiondirektør Jorid Midtlyng i Kriminalomsorgen satte nesten kaffen i halsen da hun leste Adresseavisen fredag morgen.

- Det har aldri vært snakk om å legge ned Leira fengsel. Derimot er vi godt kjent med at det er for mange åpne og for få lukka fengselsplasser i Norge, sier regiondirektøren. Kriminalomsorgen er i gang med et arbeid for å finne ut hvilke fengsel som bør legges ned.

I en reportasje om det åpne fengselet i Trondheim sa statssekretær Knut Morten Johansen (Frp) i Justisdepartementet fredag at vi har 200 til 250 for mange soningsplasser i åpne fengsel. Årsaken er at mange av dem som tidligere satt i åpne fengsel, nå soner med fotlenke.

- Derfor ser vi på hvor vi skal legge ned, sa statssekretæren.

Stolt av Leira fengsel

- Leira fengsel er et fengsel vi er stolte av og som fungerer som et viktig ledd i en tilbakeføring til samfunnet, sier regiondirektør Jorid Midtlyng. Hun slår fast at det er nødvendig med en omstrukturering av fengselskapasiteten slik regjeringen legger opp til.

Stolt av Leira: Regiondirektør Jorid Midtlyng i Kriminalomsorgen sier Leira fengsel er et fengsel som fungerer.

Hun mener nedlegging først og fremst er aktuelt for fengselsplasser som kan erstattes med fotlenkesoning eller andre soningsformer i samfunnet. Leira fengsel tar imot innsatte med lange fengselsdommer fra høysikkerhetsfengsel som Nermarka (tidligere Tunga). For å få plass på Leira, må de søke og vise at de er motiverte til å endre seg og slutte med rus og kriminalitet.

- Det er hittil kommet forslag om nedleggelse av konkrete småfengsel andre steder i landet, men det å legge ned Leira har ikke vært et tema verken i regionen eller i direktoratet. Jeg ser det som lite sannsynlig, sier Midtlyng.

- Bedre tilvenning til samfunnet

- Leira er en typisk utslusingsavdeling. Folk med lange dommer får tilbud om å sone på Leira der det gradvis lempes på restriksjonene for en bedre tilvenning til samfunnet. Fengselet spiller en viktig rolle for gradvis tilbakeføring til samfunnet. Det er også en rusmestringsenhet, sier hun. Midtlyng mener Trøndelag trenger et slikt fengsel for å gjøre de innsatte bedre i stand til å greie seg utenfor fengselet.

- Fotlenke er ikke et alternativ for de fleste på Leira, men noen kan få fotlenke i siste del av soningen.

Fotlenkesoning er aktuell for domfelte med korte dommer opp til fire måneder, eller de siste fire månedene av en lang fengselsdom. Midtlyng trekker fram promilledømte som et eksempel der det er en fordel for alle parter at den som skal sone slipper et avbrekk fra jobb, familie og andre sosiale forpliktelser.

- Fotlenke en vellykket soningsform

- Med fotlenke kan de opprettholde forpliktelsene sine, men med streng kontroll og mye begrensninger i sin frihet. Det er en vellykket soningsform, sier regiondirektør Midtlyng.

I Trøndelag er det tre fengsel med lavere sikkerhetsnivå. I tillegg til Leira med snaut 30 plasser, er det en liten avdeling i Kongens gate i Trondheim og Verdal fengsel med 60 plasser. Ingen av disse er, etter det regiondirektøren sier, aktuelle for nedlegging slik det ser ut nå.