Venstres kommunalråd Jon Gunnes mener også Ap-topp Rune Olsøs rolle i Kontrollkomitéen er problematisk.

- En slik dobbeltrolle er problematisk, sier Venstres Jon Gunnes og utdyper:

- På 90-tallet var det slik at medlemmer i bystyret ikke kunne sitte i styrene til de kommunale selskapene. Det synes jeg var en god praksis. Ap burde tenkt på hvordan det kunne oppfattes at Rune Olsø, som har og har hatt roller i kommunale selskaper, ble oppnevnt til komiteens nestleder. Når man velger representanter med slike tette bånd, resulterer det jo i at man sitter og passer på seg selv, sier Gunnes.

Mandag fortalte Adresseavisen at Aps Rune Olsø fikk gjennomslag for å utsette en revisjon av Trondheim Kino. Dette skjedde kort tid etter at han selv gikk ut av styret til Trondheim Kino Utvikling - og deretter dannet selskapet Candy People Norway sammen med nettopp Trondheim Kino Utvikling.

- Må se på praksisen

Varaordfører Hilde Opoku sier det var god grunn til å skyve fram revideringer av Olavshallen.

- Likevel kunne ting vært gjort annerledes, mener Opoku.

- Er det problematisk at Rune Olsø kan gå ut av styret i Trondheim Kino Utvikling, for så å være saksordfører i kontrollkomiteen og argumentere for at prioriteringen endres kort tid etter – uavhengig av den nye forretningen?

- Det høres ikke bra ut, spesielt med tanke på at revisjonen går tilbake i tid – og da vil Olsøs tid i styret berøres av dette. Jeg synes vi bør se på praksisen her. Én ting er lovverket, noe annet er etikken.

I lovverket heter det at du kan sitte i kontrollkomiteen om du er styremedlem i et 100 prosent kommunalt eid aksjeselskap (eksempelvis Trondheim Kino). Men du kan ikke sitte i kontrollkomiteen om du er styremedlem i et såkalt kommunalt foretak (eksempelvis Trondheim Parkering).

LES OGSÅ: Ap-Olsø slår seg sammen med svensk godiskonge

LES OGSÅ: Godterisjefen på kinoen fikk tre millioner i fjor

- Svært kritikkverdig

- Hvilket ansvar har den øvrige komiteen for å stille spørsmål ved denne praksisen?

- Det er et felles ansvar å ta slike vurderinger. Jeg mener de nå i sitt videre arbeid må gå gjennom sine egen praksis og se om de fungerer slik de skal, sier Opoku.

Venstres fjerde varamedlem til bystyret, Snorre Vikdal, er også svært kritisk til at Rune Olsø var saksordfører for prioritering av selskapskontroll i Kontrollkomitéen – samtidig som han nettopp hadde gått ut av styret i Trondheim Kino Utvikling og inngått i partnerskap med det samme kommunale selskapet.

- Det er kontrollkomiteen som skal passe på både Trondheim Kino, og jeg mener derfor det er svært kritikkverdig at Olsø da kan delta i diskusjoner om hvilke selskaper som skal prioriteres for revisjon. Han burde meldt seg inhabil når de diskuterte i komiteen hva som skulle revideres, noe han ikke gjorde. Han ble i stedet saksordfører, og kunne derfor også styre framleggelsen og vektleggingen av saken inn mot Bystyret. Det er ikke bra, fastslår Vikdal.

LES OGSÅ: Vil ha gjennomgang av Candy People-eierskap

- Olsøs habilitet må vurderes

Rune Olsø har i en epost til Adresseavisen uttalt at han nå ønsker en snarlig revisjon av Trondheim Kino likevel: «Når det nå reises spørsmål i media om saken mener jeg at komiteen, som i alle disse sakene har vært enstemmig, bør samle seg om å gjennomføre denne selskapskontrollen så raskt som mulig, og har bedt komiteen om dette».

Kontrollkomiteens leder, Rolf Jarle Brøske, kommenterer Olsøs ønske slik:

- Medlemmer i kontrollkomiteen, som ønsker å gjøre endringer i prioriteringslisten, står fritt til å fremme forslag om dette. Jeg vil selvfølgelig legge til rette for en behandling av det. Men det første som må skje, er at Rune Olsø får sin egen habilitet vurdert med utgangspunkt i sine egne personlige økonomiske bindinger til Trondheim Kino og datterselskapene. Dersom det konkluderes med at han er habil, står han fritt til å delta i den videre behandlingen av saken. Hvis ikke, må eventuelt en annen representant fra Ap fremme forslaget om revisjon av kinoen, sier Brøske.

LES OGSÅ: Olsø sier han har tatt en stor risiko

- Ingen stilte habilitetsspørsmål

Ap-leder og nestleder i Kontrollkomiteen, Rune Olsø, svarer på kritikken via epost:

- Alle må selvsagt forholde seg ryddig til de lover og regler som til enhver tid gjelder, slik at alle behandles likt. Bystyret kan når som helst endre sine egne regler når det gjelder disse spørsmålene. Det har vært godt kjent for alle at jeg har sittet i styrer i Trondheim kino frem til i fjor. Reglene sier at komiteen selv avgjør habilitet. Høyre og Frp har rent flertall i komiteen, og kan derfor vedta akkurat det de måtte ønske, men verken komitelederen eller andre reiste spørsmål om min habilitet knyttet til at jeg har hatt styreverv i kinoen, skriver Olsø, og legger til:

- Venstres utspill, som er det prinsipielle og vesentlige i denne saken, går på den gamle uenigheten mellom høyresiden og venstresiden på hvorvidt folkevalgte skal sitte i styrer i Olavshallen, Trondheim Parkering, kinoen, osv. Det er verdt å nevne at de fleste partier er representert i styrer i dag.

LES OGSÅ: Kinoen går ut av Candy People

foto
Ingen spurte: Leder i Sør-Trøndelag Ap og nestleder i Kontrollkomitéen, Rune Olsø, sier at verken komitélederen eller andre reiste spørsmål om hans habilitet. Foto: Håvard Haugseth Jensen
foto
Kritisk: Varaordfører Hilde Opoku (MDG) mener Kontrollkomitéen må se på sin egen praksis i forbindelse med habilitetsvurderinger. - Én ting er lovverker, noe annet er etikken, sier Opoku. Foto: Morten Antonsen
foto
Svært kritikkverdig: Venstres Snorre Vikdal mener Aps Rune Olsø burde meldt seg inhabil i diskusjonen om hvilke selskaper som skulle revideres. Foto: PRIVAT