foto
Hemmelig, hemmelig. Sjefredaktør Arne Blix har holdt kortene tett inntil brystet. Ingen fikk vite hva oppdraget gikk ut på før mandag morgen kl 09.

En hvit konvolutt markert med «top secret» ble mandag morgen åpnet foran hele redaksjonen på Adresseavisen. I den lå navnene på seks medarbeidere som en etter en ble ropt opp, og som sammen skal utgjøre et arbeidsteam de neste to ukene.

Spenningen var til å ta og føle på idet de utvalgte fikk vite hvilket oppdrag de skal jobbe med de neste to ukene.

Oppdraget ble som følger:

- Utbyggingen av St. Olavs Hospital er nå helt ferdig. Hvordan har det blitt?

Både på nett, mobil og papir kan du følge «Oppdraget»

Når oppdraget deles ut er det 9 dager, 14 timer, 40 minutter, 23 sekunder igjen til kunnskapssenteret ved St. Olavs Hospital står klart, og Norges største sykehusutbygging er fullført.

197 500 kvadratmeter

Det er Helsebygg Midt-Norge som leder den store sykehusutbyggingen på Øya i Trondheim. Målet er et universitetssykehus i europeisk toppklasse, og grunnlaget for all planlegging er pasientenes behov.

Utbyggingen omfatter 197 500 kvadratmeter (225 000 kvm brutto) i en senterbasert og kvartalsvis bydel. Alle bygg er ifølge Helsebygg Midt-Norge oppført med høy kvalitet, etter fastsatt tidsplan, og uten fatale arbeidsulykker.

- De opprinnelige bestillingene er nå fullført. Vi markerer avslutningen av en 15 års byggeperiode 25. september. Underveis har det kommet noen tilleggsbestillinger slik at det også vil foregå noe bygging i 2014, sier direktør Bjørn Remen i Helsebygg Midt-Norge.

Så... Hvordan har det blitt siden utbyggingen startet i 2002? Vi tar oppdraget.

Vi vil gjerne høre fra deg om din opplevelse av St. Olavs Hospital. Tips «Oppdraget» på epost: oppdraget@adresseavisen.no . Eller gi oss et innblikk i din hverdag på sykehuset via Instagram og Twitter ved å bruke #AdressaOppdraget.

Se hvordan vi jobber

Oppdraget er en journalistisk satsing i Adresseavisen, og dette er den femte runden hittil i år. I tillegg til å jakte på et godt svar på spørsmålet vi har blitt utdelt, er litt av poenget med Oppdraget å vise leserne hvordan vi jobber i Adresseavisen.

- Slike oppdrag skal gis hver måned gjennom store deler av året. Vanligvis løses oppdrag i mediehuset gjennom å sette søkelyset på forhold som skjer uten vår påvirkning. Gjennom dette prosjektet ønsker vi å peke ut journalistiske områder som vi ønsker belyst nærmere, innenfor en fast tidsramme. Gjennom å involvere leserne og brukerne kan vi på denne måten få belyst problemstillinger på en annerledes måte. Samtidig legger vi an til at arbeidet med oppdraget skal våre åpent, slik at leserne kan følge arbeidet som gjøres, og gi sine innspill underveis i prosessen, sier sjefredaktør Arne Blix.

Tidligere oppdrag:

* Er buss- og sykkelbyen Trondheim en suksess?

* Finn de 101 ungdommene Adresseavisen snakket med om framtiden i 2003, og se hva de gjør nå

* Hvem er vinnerne og taperne når boligprisene løper løpsk?

* Hvem er Generasjon X?

foto
Sjur Bakka er teknisk rådgiver både for redaksjonen og medialaben, og nå også for Oppdraget.
foto
Heidi Kultorp og Alexander Killingberg diskuterer hva som skal publiseres i morgensdagens avis.
foto
Det er viktig å holde sukkernivået høyt når man jobber intensivt med et prosjekt.