Det er fullt på Nordre avlastingsveg i rushtiden

foto