Nå får foreldrene beskjed om å droppe avkryssingen, skriver Stavanger Aftenblad.

Onsdag morgen hadde Pedersen møte med Nylund-rektor Frøydis Anthonsen og en av avdelingslederne.

Bakgrunnen for møtet var oppstyret som nå – for andre året på rad – har oppstått rundt skolens håndtering av juleavslutningen.

– Kompliserer unødig

– Vi fikk tatt en grundig prat om saken. Store deler av den informasjonen som er sendt ut er helt grei, men så kommer dette med å krysse av for ulike julesanger, som er noe skolen har gjort fordi de trodde foreldrene ønsket å ha en slik type medbestemmelse. Min konklusjon er at dét blir for spesielt. Denne avkryssingen kompliserer bildet unødig, sier Pedersen til Aftenbladet.

Det var dette skjemaet foreldrene ble bedt om å fylle ut.

Onsdag blir det sendt ut beskjed til foreldrene om at de skal droppe avkryssingen.

– Ikke noe formelt feil

– Avkryssingen utgjør to halve sider i et dokument på 9 – 10 sider. Skolen har gjort helt rett med at det skal være aktiv påmelding til de ulike samlingene. Jeg kan ikke se at noe er formelt feil med måten de har håndtert dette på. Men selve avkryssingen blir altså å trekke det for langt. Hvis man kan gjøre noe enkelt, så bør man gjøre det enkelt, sier Jørn Pedersen.

– Det var bråk rundt julemarkeringen ved Nylund skole også i fjor. Hvilken betydning har det hatt for måten skolen håndterte det på denne gangen?

– Uroen i fjor har nok bidratt til at skolen ville legge opp til arrangementer med både en religiøs markering og en ikke-religiøs. Og opplæringsloven pålegger skolene å sørge for aktiv påmelding til de ulike arrangementene. Så blir bildet litt rart når man skal krysse av for hver enkelt sang. Derfor blir det nå endret, sier skolesjefen.

Påmeldingsskjemaene er så langt ikke sendt ut til alle ved skolen. De som så langt ikke har mottatt skjemaene, vil nå få dokumenter der avkryssingen er fjernet.