19 av de 20 husene er borte. Bare Anitas hus står igjen