- Målet er at dette skal stikke dypere enn bare et skoleopplegg

foto