Denne brua kan bli en propp som legger Oppdal sentrum under vann

foto