Like etter kollapsen fjernet arkitektfirmaet bildet av Tretten bro fra hjemmesiden