- Det er ikke politiets oppgave å drive barneoppdragelse

foto