Hvorfor kan det føles umulig å rydde hjemme?

Det er en sammenheng mellom rot og psykisk helse. Disse lavterskeltipsene for et hjem som er ryddig nok, kan hjelpe.