- Det er fint at vi kommer oss videre, for det er noe folk har behov for, sier leder for utbygginga for Forsvarsbygg, Olaf Dobloug.

Etter sommeren vil Forsvarsbygg starte på toppen av lista, med naboene med de høyeste støynivåer. Målet er å innløse 20 nye hus før de første flyene lander neste høst. Naboene har fortsatt mulighet til å vente med prosessen, for å se hvordan støyen blir når flyene kommer.

- Vi har i det siste hatt en del pågang fra folk som ønsker å komme i gang med innløsning. Nå må vi prioritere å tilby innløsning til de med høyeste støynivå, slik departementet ber om, sier han.

- Vil dere be om godkjenning til å innløse flere hus enn de dere nå har fått godkjent før flyene lander?

- Det kommer an på hvor mange som melder seg med ønske om å komme i gang med innløsning, og så må vi vurderer det i forhold til oppdraget om å bli ferdig i løpet av 2019, sier Dobloug.

Krever felles spilleregler

Blant de 20 eiendommene med de høyeste beregna støynivåene på Ørlandet er det flere gårdsbruk. Støygruppa som samler støyberørte, har krevd at det fastsettes felles spilleregler for innløsning av gårdsbruk før utbygger starter prosesser med hver enkelt gårdeier.

Eksempel på spørsmål som må avklares en gang for alle er ifølge Hans Kristian Norset, leder av gruppa, hvorvidt det gis erstatning for tapt næringsinntekt, og om våningshus på gårdene som innløses må rives eller ikke.

- Det er positivt at flere nå kan komme i gang med prosessen. Men det er utrolig viktig å få gjort ferdig en slik plattform for gårdsbruk, uten at det skal føre til forsinkelser, for å sikre lik behandling, sier Norset.

Hans Jørgen Dahl eier en gård med en av de høyeste beregna støynivåene. Han mener det er "positivt at det skjer noe", men mener også at det må på plass spilleregler for hva det innebærer å innløse gårdsbruk.

- Det har kommet sprikende signaler om det fra Forsvarbygg, det skaper bekymring, sier han.

Ikke aktuelt

Ifølge Dobloug blir det ikke aktuelt å utarbeide noen felles spilleregler for innløsning av gårdsbruk.

- Vi løser dette med individuelle forhandlinger. Grunneier får med seg advokat som vi betaler for å sikre at det blir riktig håndtert, sier han.

Dobloug bekrefter at Forsvarsbygg har klart for seg hva som skal tilbys ved innløsning av gårdsbruk, men vil ikke si mer om hva det innebærer.

- Det tar vi opp med hver enkelt, sier han.