Skal lage ny utredning om p-kjeller under Olav Tryggvasons gate

foto